Εν όψει της επικείμενης στενότερης συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Υπ. Τουρισμού / ΕΟΤ – Marketing Greece A.E.), επιβάλλεται η ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος branding της χώρας και του τουριστικού της προϊόντος, που θα περιλαμβάνει branding concepts και πλήρεις οδηγούς εφαρμογής (branding manuals) της χώρας και των γεωγραφικών και θεματικών προορισμών της. Με δεδομένη τη διαχρονική έλλειψη μιας τέτοιας προσέγγισης, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρξει διεθνής διαγωνισμός για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο θα πρέπει να μείνει σταθερό για μία δεκαετία».

Διαβάζω επίσης, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δημιούργησε task force, απαρτιζόμενη από αρκετά αξιόλογα στελέχη, αρμόδια «για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη δημιουργία του εθνικού brand, το οποίο θα χαρακτηρίζει κάθε επιχειρηματική, τουριστική, επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας» και θα υποβάλει προτάσεις για τη δημιουργία του branding της Ελλάδας. 

Προφανώς αυτά είναι καλά νέα. Πριν μια δεκαετία όταν πρωτοαναφέρθηκα στο Ελληνικό nation brand πολλοί με θεώρησαν βέβηλο. «Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε για ένα κράτος την ίδια ορολογία με αυτή που χρησιμοποιούμε για εμπορικά προϊόντα», αναρωτήθηκαν κάποιοι. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Σήμερα το nation branding αποτελεί καραμέλα στο στόμα όλο και περισσότερων.

Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το nation branding δεν ξεκινάει από την δημιουργία ενός συστήματος «εταιρικής ταυτότητας» για την χώρα και δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία προγραμμάτων επικοινωνίας και marketing. Αναφέρεται στο έθνος – την ιστορία, την κουλτούρα,  τον πολιτισμό, τη γεωγραφία, τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και, κυρίως, τους ανθρώπους του, όπου κι αν βρίσκονται, ό,τι κι αν κάνουν. Και αυτά δεν μεταβάλλονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι’ αυτό και η έννοια rebranding είναι παντελώς λανθασμένη.
Κατά τη γνώμη μου, αλλά και άλλων πιο ειδικών όπως ο  Simon Anholt, το nation branding ξεκινά και τελειώνει με την αποσαφήνιση του nation brand και αυτό που ακολουθεί δεν είναι branding αλλά πολιτική, επιχειρηματικότητα, design, marketing και επικοινωνία.  Μπορούμε άραγε να αποσαφηνίσουμε το nation brand κατά τρόπο που να βρίσκει σύμφωνους και να παρακινεί τους πολίτες;  Ώστε μετά να κάνουμε σωστά και όλα τα υπόλοιπα;