Την 5η χρονιά υλοποίησής του διανύει το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται!» της εταιρείας Γιώτης, με στόχο την ενθάρρυνση των γεννήσεων σε απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία «Μια ελπίδα γεννιέται!», η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018, αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στήριξης που προσφέρει διαχρονικά η Γιώτης ΑΕ στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία και την κάλυψη μεγάλων κοινωνικών και εθνικών αναγκών. Μέσω του προγράμματος, η εταιρεία σκοπεύει να συμβάλει στη μείωση της υπογεννητικότητας. Στηρίζει τις γυναίκες που ονειρεύονται να γίνουν μητέρες στις περιοχές αυτές, καλύπτοντας τα έξοδα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού.

Επίσης, αναλαμβάνει την κάλυψη των βρεφικών τροφών των μωρών που γεννιούνται μέσω του προγράμματος, για τα δυο πρώτα χρόνια της ζωής τους. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, η Γιώτης συνεργάζεται με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Hopegenesis. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 90 χωριά στις Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου.