Μέσω του βιβλίου «Γλυκά Βήματα Ζωής»

Το βιβλίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Gerolymatos International για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, ενώ η KPMG βοήθησε στην υλοποίησή του παρέχοντας τεχνογνωσία και πολύτιμες συμβουλές για την έκδοση του βιβλίου. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για τη στήριξη των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης που εφαρμόζει η ΕΛΕΠΑΠ για περισσότερα «Βήματα Ζωής» για τα παιδιά με αναπηρία.