Στο βιβλίο αυτό ο Γιάννης Κολοκοτρώνης επιχειρεί μία νέα μέθοδο ανάγνωσης για το έργο τέχνης, θεωρώντας το ως ένα ανοιχτό σύστημα κωδικοποιημένων συμβόλων των οποίων την ερμηνεία διαρκώς εμπλουτίζουμε. Στο πρώτο μέρος, εξετάζει με διεξοδικό τρόπο θεωρητικά ζητήματα της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής και αμερικανικής τέχνης. Στο δεύτερο μέρος, επιχειρεί μία συστηματική επεξηγηματική κωδικοποίηση των τεχνικών, των όρων, των κινημάτων και των σημαντικότερων καλλιτεχνών, που εμφανίστηκαν και κυριάρχησαν στον εικαστικό χώρο τον 20ό αιώνα.

Έκδοση: Καστανιώτη, 2009, Σελίδες: 304, Διαστάσεις: 16×22, Τιμή: €22 [www.kastaniotis.gr]