Τι θα εννοούμε αύριο μιλώντας για αυτοματοποίηση;

Η ανάλυση που μπορεί να γίνεται αυτόματα, μέχρι και η υλοποίηση και εκτέλεση καμπανιών, τοποθετώντας το σωστό περιεχόμενο στη σωστή στιγμή στον καταναλωτή, βρίσκεται σε μια συνεχή εξέλιξη. Η σωστή χρήση του αυτοματισμού είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Για να μπορεί να είναι αποτελεσματική και να φέρνει θετικά αποτελέσματα για το προϊόν, αλλά πάνω από όλα στον ίδιο τον χρήστη. Δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον της αυτοματοποίησης. Το σίγουρο είναι ότι με την Generative ΑΙ να μπορεί να γεννάει νέο περιεχόμενο σε δευτερόλεπτα και σε όλες τις μορφές, αντιδρώντας στις ανάγκες του χρήστη, προσφέροντας το κατάλληλο μήνυμα τη σωστή στιγμή και πολλά άλλα, καταστούν αναγκαία τη χρήση αυτής σε όλο το φάσμα των ενεργειών marketing.

Ποια εξέλιξη στον τομέα των data θα είναι καθοριστική;

Με την ανάπτυξη της digital παρουσίας όλων μας και με την ευκολία που έχει φέρει αυτή η ανάπτυξη στις συναλλαγές, στην επικοινωνία και στην πρόσβαση στην πληροφορία, η παροχή πληροφοριών και η χρήση αυτών ήταν αναμενόμενο και απολύτως λογικό να έρθει σε μια ρύθμιση. Ανεξαρτήτως όποιας εξέλιξης στον τομέα των data, ακόμη και η αλλαγή που θα επέλθει με τα 3-party/1-party data, θα πρέπει να καταλάβουμε τη βαρύτητα των 0-party data και να συμπεριλάβουμε streams που θα βοηθήσουν στη συλλογή τους. Γιατί, οι πληροφορίες που προκύπτουν μέσω μιας έντιμης σχέσης που χτίζουν οι μάρκες με το κοινό θα χτίσουν κι ένα αίσθημα εμπιστοσύνης που μόνο καλό κάνει στις μάρκες που διαχειριζόμαστε.

Ποια skills θα κάνουν τη διαφορά στη δουλειά σας;

Έχουμε δει κατά καιρούς να ζητούνται hard skills, με κόσμο να επενδύει χρόνο και χρήμα στην εξειδίκευση. Άλλοτε να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στα soft skills. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ο συνδυασμός αυτός, είτε σε μια δομή με μορφή ρόλων είτε ακόμη και ολιστικά σε ατομικό επίπεδο. Όλα είναι καλά και απαραίτητα. Καθοριστικό όμως είναι να επενδύσει ο καθένας μας και στην ανάπτυξή του ατομικά, να περνάει καλά και να έχει μια ολοκληρωμένη ζωή, ευτυχισμένη όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, για να μπορέσει να φέρει την ενέργεια αυτή και στην εργασία του.