Στο πλαίσιο του Generation Next, του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη σε όλους, ξεκινά ο νέος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο νέος κύκλος μαθημάτων STEAM, όπως και ο προηγούμενος, πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων της STEAM και της STEM εκπαίδευσης, συνδυάζοντας τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών (S), Τεχνολογίας (T), Μηχανικής (E), Τεχνών (A) και Μαθηματικών (Μ). Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 130 ώρες (13 εβδομάδες).