Η σημασία της «γενναιοδωρίας» ως κοινωνικής και επιχειρηματικής νοοτροπίας αυξάνεται συνεχώς. Οι καταναλωτές δείχνουν θυμωμένοι με την απληστία και τις συνέπειές της στην παγκόσμια οικονομία και ψάχνουν όσους νοιάζονται και συμμετέχουν. Αυτή τους η ανάγκη για περισσότερη γενναιοδωρία συμπίπτει με την τρέχουσα (και προ ύφεσης) εμφάνιση μιας κουλτούρας που έχει να κάνει με έννοιες όπως «προσφέρω», «μοιράζομαι», «συμμετέχω», «συνεργάζομαι» και «συνδημιουργώ» και τείνει να γίνει κυρίαρχη. Η νεότερες γενιές Χ,Υ και Z μοιράζονται μια όλο και ισχυρότερη πίστη ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε για να βελτιώσουμε τον κόσμο μας. Το νέο status symbol δεν είναι το πόσα έχω αλλά το πόσα δημιουργώ για την κοινωνία και το πόσα μοιράζομαι. Και τα brands που βλέπουν μια σημαντική θέση για τον εαυτό τους στο μέλλον, δεν μπορούν να μην έχουν ρόλο σε αυτό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
πολλών ερευνών, τα σημερινά brands έχουν την άδεια από τον καταναλωτή – αν όχι την υποχρέωση – να αναλάβουν ευρύτερους ρόλους για την βελτίωση της ζωής στον πλανήτη, σε σχέση με το εκάστοτε brand proposition ή και έξω από αυτό. Πλέον μπορούν να υπόσχονται ασφάλεια και έξω από τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου, να δημιουργούν ευτυχία ευρύτερη από αυτήν της απόλαυσης ενός αναψυκτικού, να χτίζουν ευημερία και πέραν αυτής που σχετίζεται με το τραπεζικό προϊόν. Έβλεπα μια παρουσίαση της Fitch για το πρόγραμμα Sunlight της Unilever και την πολυδιάστατη σχετική δραστηριοποίηση της Marks&Spencer UK. Αναζητήστε την παρουσίαση, έχει πραγματικό ενδιαφέρον.

Ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους πολιτικούς για να κάνουν όλες τις δουλειές. Πόσο μάλλον στη χώρα μας που οι πολιτικοί έχουν δείξει επανειλημμένα αδυναμία να ανταποκριθούν πλήρως και με επιτυχία στο ρόλο τους. Να λοιπόν πεδίο δόξας λαμπρό για εμάς τους marketers και τα brands μας.