Τα μεγέθη αυτά είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής και της πολιτικής του ομίλου Fiat να προσφέρει στους έλληνες καταναλωτές -και διεθνώς- πράσινους κινητήρες, χαμηλής κατανάλωσης. Η σημαντική αυτή πορεία της εταιρείας οφείλεται στον συνδυασμό των ελκυστικών τιμών με τα συμφέροντα χρηματοδοτικά προγράμματα της Fiat, τα οποία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στους καταναλωτές και αποτελούν την απάντηση της εταιρείας στην ανάγκη των Ελλήνων για οικονομικά και ποιοτικά προϊόντα.

Η επένδυση στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη συνολική στρατηγική που έχει υιοθετήσει ο όμιλος της Fiat, τοποθετώντας σημαντικά κονδύλια στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Έκθεση Βιωσιμότητας
Σχετικά με την παρουσίαση της Έκθεσης Βιωσιμότητας 2010 της Fiat η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, o Πρόεδρος του ομίλου, John Elkann, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Sergio Marchionne, δήλωσαν τα εξής:

«Οι γενικές κατευθύνσεις που έχουμε θέσει ως βάση των επόμενων στόχων επικεντρώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στον σεβασμό και την προστασία και ασφάλεια των ανθρώπων, στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και στη διάδοση των αρχών της βιωσιμότητας. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Fiat στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Μια πράξη υπεύθυνη, όπου η προσοχή για το περιβάλλον και την κοινωνία θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως στους στόχους οικονομικής φύσεως».

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία από την πρόσφατη έκδοση της Έκθεσης Βιωσιμότητας του ομίλου δείχνουν τα εξής:
1. Επένδυση 1,9 δισ. ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη (αύξηση 14% σε σύγκριση με το 2009).
2. Χαμηλότερος μέσος όρος εκπομπών CO2 στην Ευρώπη (123,1 g/km) για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.
3. TwinAir: ο πιο οικολογικός βενζινοκινητήρας στην Ευρώπη με τις χαμηλότερες εκπομπές CO2, μόλις 92 g/km.
4. 148 εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
5. Μείωση κατά 8% σε σύγκριση με το 2009 στην κατανάλωση νερού ανά παραγόμενο αυτοκίνητο από τα εργοστάσια της Fiat Group Automobiles παγκοσμίως.
6. Επένδυση 218 εκ. ευρώ για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
7. Το 15% της ενέργειας που καταναλώνει ο όμιλος, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αύξηση κατά 11% σε σύγκριση με το 2009).
8. Η Fiat S.p.A. αναγνωρίζεται από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως οργανισμούς αξιολόγησης για το κορυφαίο επίπεδο της βιωσιμότητάς της.
9. Ο όμιλος Fiat έχει μειώσει κατά 11,2% τις εκπομπές ρύπων ανά μονάδα προϊόντος.

Ο όμιλος δαπάνησε 25,6 εκ. ευρώ προς όφελος τοπικών κοινοτήτων.