Ωστόσο, στον ευρύτερο κλάδο παραγωγής και διάθεσης υγειονομικού υλικού, συμπεριλαμβάνονται και εμφυτεύσιμα υλικά, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ιατρικά εργαλεία, αναλώσιμα και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Η τοποθέτηση και προώθηση όλων αυτών των προϊόντων στην αγορά έχει πολλά κοινά σημεία με τα φάρμακα, που απευθύνονται στο ίδιο κοινό, καθώς και σε νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. διέπονται από το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο και ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες διαδικασίες προώθησης (επιστημονική ενημέρωση, συνέδρια, e-detailing κ.ά.).

Συνεπώς, πολλές από τις εφαρμογές του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, όπως περιγράφονται στα κεφάλαια του εν λόγω συγγράμματος, καλύπτουν, εκτός από τα φάρμακα, και τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορείς που προαναφέρθηκαν.

Το νέο βιβλίο του Νίκου Καζάζη, φιλοδοξεί να καλύψει το απόλυτο κενό σε ό,τι αφορά το πεδίο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ στην ελληνική βιβλιογραφία. Στην ύλη ενσωματώθηκαν όλες οι βασικές και επίκαιρες γνώσεις γύρω από τη θεωρία, την πρακτική και τη δεοντολογία του Mάρκετινγκ των φαρμακευτικών και των άλλων συναφών προϊόντων.

Μεταξύ άλλων στο βιβλίο περιλαμβάνονται η ανάλυση του περιβάλλοντος του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός της στρατηγικής Μάρκετινγκ, η εφαρμογή του συστήματος Key Account Management από τις φαρμακευτικές εταιρείες, ο ρόλος των social media στο Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ, η διαχείριση των κρίσεων στον φαρμακευτικό κλάδο, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η ηθική συμπεριφορά των φαρμακευτικών εταιρειών, οι στρατηγικές ανάπτυξης των φαρμακευτικών εταιρειών, ο σχεδιασμός του προγράμματος Μάρκετινγκ κ.ά.

Το βιβλίο εξυπηρετεί τις μαθησιακές και επαγγελματικές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται στον κλάδο των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και θέλουν να αποκτήσουν, να συστηματοποιήσουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το βιβλίο καλύπτει επίσης τις μαθησιακές ανάγκες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών των φαρμακευτικών σχολών, καθώς και άλλων ΑΕΙ, ΤΕΙ και κολεγίων που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Νίκος Καζάζης είναι σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Στρατηγικής με πολυετή διοικητική και ακαδημαϊκή πείρα. Έχει διατελέσει για 12 χρόνια Γενικός Διευθυντής του ICBS Athens Business School, καθώς και Διευθυντής και Καθηγητής Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Στρατηγικής του πιστοποιημένου από το AMBA, μεταπτυχιακού προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Kingston στο Λονδίνο. Έχει επίσης, διατελέσει Σύμβουλος-Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και συνεργάτης του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Έκδοση: Σταμούλης, 2011, Σελίδες: 600, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €46 [www.stamoulis.gr]