Οι βασικές προκλήσεις για brands και brand owners το 2024 είναι… το ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόκληση για παροχή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Περισσότερο από ποτέ απαιτείται από τα brands ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αυθεντικότητα και διαφάνεια, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντάς τους μοναδική αξία και διατηρώντας τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies είναι… ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ευρεία γνώση των τάσεων στην επικοινωνία, των διαφημιστικών καναλιών και των εργαλείων για σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στα agencies αναζητούμε συνεργάτες – την προέκταση των δικών μας ομάδων – που αντιλαμβάνονται τους στόχους, καθοδηγούν σωστά, αναδεικνύουν τις σωστές λύσεις και μέσα από μια σχέση διαφάνειας, εμπιστοσύνης και επικοινωνίας, συμβάλλουν στην επιτυχία.

Η διαδικασία ενός spec είναι… αναπόφευκτη, απαραίτητη, απαιτητική, αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να αποστασιοποιηθούν από την καθημερινή ροή της δουλειάς, να εκτεθούν σε νέα δεδομένα, να διευρύνουν τη σκέψη τους, να προβληματιστούν γόνιμα και να αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις.

Καλό brief σημαίνει… να μην θεωρούμε δεδομένο ότι οι αποδέκτες του είναι μέσα στη σκέψη μας. Μια δομημένη, κατανοητή και συνοπτική καταγραφή των στόχων που θέτουμε, του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε και του διαθέσιμου κονδυλίου, είναι η βάση ενός καλού brief.

Η αυτοδέσμευση και η υιοθέτηση καλών πρακτικών μπορεί να… βοηθήσει στη διατήρηση της αξιοπιστίας του κλάδου της διαφήμισης. Προστατεύοντας το κοινό από παραπλανητικά μηνύματα, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη τους προς τα brands.

Η επαγγελματική μου φιλοσοφία συνοψίζεται στη φράση… Κάθε «πρόβλημα» έχει λύση! Με ψύχραιμη και καθαρή σκέψη, βαθιά γνώση του αντικειμένου μας, με ανταλλαγή απόψεων και διάθεση συνεργασίας, όλοι μπορούμε να συμβάλουμε καθοριστικά στην εξεύρεση λύσεων προς όφελος ενός άρτιου αποτελέσματος.