Στο πλαίσιο της συνεργασίας της EY Ελλάδος με τη Microsoft, η πρώτη υιοθετεί το CyberSecurity Women’s Academy, μια νέα ακαδημία κυβερνοασφάλειας για γυναίκες, την οποία ξεκίνησε πιλοτικά η Microsoft και αναπτύσσει μέσω συνεργατών.

Στόχος της ακαδημίας είναι η υποστήριξη των γυναικών, ώστε να εξελίξουν τις τεχνικές δεξιότητές τους, πιστοποιούμενες από τη Microsoft, να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να εκκινήσουν την καριέρα τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΕΥ Ελλάδος με τη συνεργασία της Microsoft και της Infolab, ξεκίνησε τον Απρίλιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, με την εκπαίδευση γυναικών σε πέντε τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft.

Σημειώνεται δε, ότι οι επαγγελματίες που παρακολουθούν την ακαδημία, επελέγησαν έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης 131 υποψηφίων.