Περισσότερα από 30 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών από όλους τους κλάδους της οικονομίας παρευρέθησαν στο Εxecutive Workshop με θέμα «CSRD & ESRS Προσκλήσεις και Ευκαιρίες», που διοργάνωσε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) στις 18 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το workshop απευθυνόταν σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που επιδιώκουν να ενσωματώσουν στην εταιρική στρατηγική τους τις νέες νομοθεσίες CSRD, CSDD και Green Claims που αφορά στην «πράσινη» παραπλάνηση (green washing) των καταναλωτών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσιάσεις για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) και το πρότυπο ESRS (European Sustainability Reporting Standard), για τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια ESG έχουν επηρεάσει την επιχειρηματική αγορά της Ασίας, τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει η Leroy Merlin, τις προσκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει μία στρατηγική ESG.