Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (European Communication Institute – ECI) με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου, συνδιοργανώνουν πρωτοβουλία με θέμα την «Ψηφιακή Αφήγηση σε Εποχές Κρίσης». H πρωτοβουλία εντάσσεται στις κοινές δράσεις του Γραφείου και του Ινστιτούτου στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προάγουν τον Εγγραμματισμό του Πολίτη (Citizen Literacy) και το θέμα του φετινού εορτασμού δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω την υπόθεση Δημόσιας Υγείας.

Η δράση έχει δύο σκέλη: Στο πρώτο μέρος καλούνται δύο ομάδες, μια αποτελούμενη από φοιτητές και μία από καθηγητές και επαγγελματίες της οπτικοακουστικής και της ψηφιακής επικοινωνίας να συν-δημιουργήσουν διδακτικό υλικό σε μορφή μιας ιστοσελίδας. Το υλικό αυτό θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε όλους, ειδικά στις πανεπιστημιακές σχολές Επικοινωνίας. Στο δεύτερο μέρος, η ζωντανή παρουσίαση των Εργασιών θα αναρτηθεί στην παραπάνω διεύθυνση σήμερα 25 Μαΐου στις 16:00. Ειδική αναφορά γίνεται στους κινδύνους που διατρέχουν οι δημοσιογράφοι, στην κάλυψη της πανδημίας, παγκοσμίως.