Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι…

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι εξωγενείς παράγοντες που απαιτούν διαχείριση τόσο στο εσωτερικό ενός οργανισμού όσο και στο εξωτερικό πεδίο. Η νέα κανονικότητα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη ρευστότητα με ότι συνεπάγεται αυτό για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον τρόπο με τον οποίο το ευρύτερο κοινό αντιμετωπίζει τα νέα δεδομένα.

Ο σύμμαχος μου στην κρίση που διανύουμε είναι…

Η ισχυρή κουλτούρα που έχουμε ως οργανισμός, που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ανθεκτικότητα, καθώς και η πίστη μου στη συλλογική προσπάθεια και τα αποτελέσματα που φέρνει. Σε εποχές κρίσης, οι οργανισμοί οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι με επάρκεια και να έχουν την απαραίτητη κουλτούρα και το χαρακτήρα για να μη λυγίζουν στα δύσκολα.

Η διαφάνεια στο digital θα επιτευχθεί όταν…

Γίνει κατανοητή από όλους η αξία του να κοιτάς στα μάτια τους ανθρώπους, ψηφιακά ή στο φυσικό περιβάλλον, και να τους λες την αλήθεια, να είσαι διαφανής για τα λάθη σου, να εκφράζεις ανοικτά το πλαίσιο αξιών σου και να συμμετέχεις με ειλικρίνεια στη δημόσια συζήτηση.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Γίνει σαφές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι είναι μονόδρομος που αργά ή γρήγορα επιχειρήσεις και καταναλωτές θα πρέπει να το αντιληφθούν ως μοναδική επιλογή. Για να επιτευχθεί αυτό οφείλουμε όλοι να κάνουμε βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι στο χέρι μας αν θα πάει λίγο πιο γρήγορα ή πιο αργά.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Σημαντικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης, αειφορίας, κοινωνικής προσφοράς και καινοτομίας. Η επιχείρηση ως «εταιρικός πολίτης» θα προσφέρει την απαραίτητη ηγεσία που θα τραβήξει και την κοινωνία προς τα μπροστά, έχοντας ως στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Οι δεξιότητες για τον επαγγελματία του αύριο είναι…

Πολλαπλές και απαιτούν ευρεία αντίληψη σε πολλά επίπεδα. Οι Εταιρικές Σχέσεις απαιτούν από τον επαγγελματία του μέλλοντος τη διάλυση των στεγανών και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ως συγκοινωνούντα δοχεία, με ολιστική προσέγγιση του business σε εταιρικό και κλαδικό επίπεδο.

Το κείμενο υπογράφει ο Δημήτρης Αγραφιώτης, Corporate & Government Affairs Manager, Mondelēz International.