Έως 18 Οκτωβρίου

Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ώρες από τη στιγμή που θα τους δοθεί το Brief, προκειμένου να δημιουργήσουν μια integrated καμπάνια που θα απαντάει στα ζητούμενα του πελάτη και θα κάνει χρήση τουλάχιστον τριών διαφορετικών μέσων. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Η διαδικασία για την επιλογή των δύο ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί 21 με 23 Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν με email ([email protected]) την αίτηση συμμετοχής τους έως 18 Οκτωβρίου.