Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας μιας ιστορικής τράπεζας απαιτεί σωστό σχεδιασμό, άρτια εκτέλεση, δυναμική επικοινωνία και ενεργοποίηση τόσο εσωτερικών ομάδων όσο και πλήθους εξωτερικών συνεργατών. Η Εθνική Τράπεζα το κατάφερε, με μεγάλη επιτυχία!

Για το έργο της εξέλιξης της εικόνας της Εθνικής Τράπεζας μας μιλά η Χαρά Νταλέκου, General Manager Marketing της Τράπεζας, καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών που συνέβαλαν στην επιτυχία του.

MW: Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε πρόσφατα σε δυναμικό rebranding. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η συγκεκριμένη κίνηση και ποιο το σκεπτικό πίσω από αυτήν;

Χαρά Νταλέκου, General Manager Marketing: Εδώ και 5 χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά σε ένα εντατικό και ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού. Μοναδικός σκοπός μας, ήταν και πάντα θα είναι, να υποστηρίζουμε με συνέπεια τη δέσμευσή μας για διαρκή εξέλιξη της τράπεζας για να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά όλους όσοι μας εμπιστεύονται διαχρονικά.

Γι’ αυτό κι αναβαθμίζουμε συστηματικά την τραπεζική εμπειρία που προσφέρουμε στο σύνολο των κοινών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Άλλωστε η καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο αποτελούσε πάντα και εξακολουθεί να αποτελεί δομικό στοιχείο της λειτουργίας μας. Παράλληλα, παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας, υποστηρίζοντας διαχρονικά, αξιόπιστα και ανθρώπινα, την ανάπτυξη του καθενός και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Όλη αυτή η αλλαγή όφειλε να αποτυπωθεί σε μια νέα εικόνα. Να εκφράζει την αλήθεια της Τράπεζας μας Σήμερα.

Γιατί επιλέχθηκε η δεδομένη χρονική στιγμή για μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία;

Έχοντας ήδη διασχίσει τη διαδρομή του προγράμματος μετασχηματισμού, έχοντας αναπτύξει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο σήμερα, αισθανθήκαμε όλοι τη βεβαιότητα ότι η τράπεζα έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, που ο εκσυγχρονισμός της εικόνας της ήταν απαραίτητος, προκειμένου να αντανακλά τη νέα Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί ιστορικό κεφάλαιο στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Ποιες ήταν οι προκλήσεις στο να έρθει στο «σήμερα» ένα ιστορικό brand, πώς επετεύχθη το βέλτιστο αποτέλεσμα και ποιοι ήταν οι συνοδοιπόροι σας σε όλη τη διαδικασία;

Η ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας αποτελεί ένα πολυσχιδές έργο που απαίτησε την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή πλήθους εργαζομένων στην τράπεζα αλλά και εξωτερικών συνεργατών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ξεπεράστηκαν με προσήλωση στο όραμα, επιμονή, συστηματική και στρατηγική δουλειά. Με επαναλαμβανόμενη και ενδελεχή έρευνα, και συστηματική συνεργασία με ειδικούς στο project management, στο branding, στην επικοινωνία και στην εφαρμογή της νέας ταυτότητας στα κανάλια επαφής με το κοινό. Τα συστατικά της συνταγής ήταν δεδομένα: σεβασμός στην ιστορία των 183 ετών κι ανανέωση μέσα από νέα στοιχεία συμβατά με σημερινές αξίες. Το πιο σημαντικό όμως ήταν να φέρουμε την εικόνα και το αφήγημα της Εθνικής μας Τράπεζας στο σήμερα, συνεκτικά, και αποτελεσματικά σαν μια ομάδα. Γι’ αυτό και ο στρατηγικός σχεδιασμός αλλά και ο συντονισμός όλων ήταν ζωτικής σημασίας.

EY Ελλάδος
Ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες του project;

Αχιλλέας Αρβανίτης, Partner, Business Transformation & Customer Leader, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ΕΥ Ελλάδος: Το rebranding της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί ένα ταξίδι προς την αλλαγή της εικόνας της τράπεζας και τον μετασχηματισμό της στην «Τράπεζα Σήμερα». Ένα τέτοιο project απαίτησε τη σαφή δέσμευση της ηγεσίας του οργανισμού, για τη δημιουργία μίας ισχυρής και συνεκτικής ταυτότητας, που επικοινωνεί τη στρατηγική και το όραμα της τράπεζας και τεκμηριώνει τον μετασχηματισμό της. Κρίσιμα στοιχεία είναι το νέο λογότυπο, τα εικαστικά στοιχεία ταυ-τότητας, η επικοινωνιακή γλώσσα, η εταιρική κουλτούρα και η διαχείριση των αλλαγών σε κάθε πτυχή του οργανισμού. Η επικοινωνία της αλλαγής είναι κεντρικός άξονας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ενώ το εύρος της απαιτούμενης αλλαγής υποδεικνύει και την πρόκληση του συνολικού εγχει-ρήματος.

Ποιοι παράγοντες καθόρισαν την επιτυχία του;

Βασικός και καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του έργου, όπου ως ΕΥ Ελλάδος υποστηρίξαμε την τράπεζα, υπήρξε ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων ομάδων – εσωτερικών και εξωτερικών – μέσα από 12 ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά περισσότεροι από 150 άνθρωποι του οργανισμού, για πάνω από έξι μήνες. Ταυτόχρονα, οι ομάδες της ΕΥ, από κοινού με εκείνες της τράπεζας, σχεδίασαν και ανέδειξαν τη νέα εικόνα σε βασικά ψηφιακά κανάλια, ευθυγραμμίζοντάς την με τη συνολική σχεδιαστική προσέγγιση του brand, και υποστήριξαν τον καθορισμό της νέας δομής των διαφόρων sub-brands. Στην EY Ελλάδος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η τράπεζα, ώστε να συνεισφέρουμε με την τεχνογνωσία μας στην επιτυχή έκβαση του έργου.

qed
Με ποιον τρόπο συμβάλατε στο rebranding project της Εθνικής Τράπεζας;

Μαλβίνα Κόρπη, Insight Generator |Qualitative Research Lead: Έχοντας τον ρόλο του ερευνητή στο rebranding project, λειτουργήσαμε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κοινωνία και στο brand, ακούγοντας προσεκτικά τη φωνή των ανθρώπων και σχηματοποιώντας τις απόψεις τους σε insights που μας ωθούσαν κάθε φορά ένα βήμα μπροστά.

Στόχος ήταν η συνεχής επικοινωνία, ανατροφοδότηση και επιβεβαίωση των ευρημάτων μέχρι να επιτευχθεί η ευθυγράμμιση ανάμεσα στον «εξωτερικό κόσμο» και στην Τράπεζα, με κοινό όραμα το «One Brand-One Universe-One Habitat».

Ποιο ήταν το ζητούμενο και με ποια στρατηγική προσεγγίστηκε;

Για να συντονιζόμαστε και να επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, το ζητούμενο διαμορφώθηκε σε 3 φάσεις. Αρχικά, το αίτημα ήταν η χαρτογράφηση του «πλαισίου» και των τάσεων και πως η Εθνική τοποθετείται σε αυτό. Στη συνέχεια, ακολούθησε η επανεξέταση του brand και η αναζήτηση του αξιακού πλαισίου, του ρόλου και της αποστολής του, ώστε να οριστεί ο επιθυμητός προσανατολισμός.

Τέλος, με εναλλακτικές δημιουργικές κατευθύνσεις και γύρους αξιολόγησης οδηγηθήκαμε στην τελική ιδέα.

Η ερευνητική προσέγγιση εμπνεύστηκε από τις αξίες της Εθνικής και το ήθος της ομάδας Marketing που ήθελε να υπηρετήσει αξιοκρατικά το rebranding. Η μεθοδολογία, με κύριο όχημα την ποιοτική έρευνα, συμπεριέλαβε όλους τους stakeholders της ελληνικής κοινωνίας, γεωγραφικά και ηλικιακά, αλλά και τις εσωτερικές ομάδες της τράπεζας. Έτσι διασφαλίστηκε η συμμετοχή όλων των «φωνών» στη δημιουργία ενός κοινού narrative που να αντικατοπτρίζει το σήμερα. Η αξιολόγηση που τηρούσε «ίσες αποστάσεις», εξασφάλισε τη δίκαιη διαχείριση των δημιουργικών κατευθύνσεων.

Beetroot
Η Εθνική Τράπεζα είναι μια εταιρεία με ιστορική κληρονομιά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που ανέκυψε κατά τη διαδικασία του rebranding; Με ποιον τρόπο αυτή η κληρονομιά μετουσιώθηκε σε μια σύγχρονη εταιρική εικόνα;

Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Ιδρυτικό Μέλος: Η Εθνική Τράπεζα με σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας είναι ένα legacy brand με βαριά παρακαταθήκη σε επίπεδο εικόνας στη συνείδηση του ελληνικού κοινού. Η κυριότερη πρόκληση ήταν να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Να σεβαστούμε την ιστορικότητα, το κύρος και το μέγεθος της Εθνικής, και ταυτόχρονα να αναδείξουμε τη δυναμική της πορεία προς το μέλλον και τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα.

Μελετήσαμε διεξοδικά την εικόνα της τράπεζας, εστιάζοντας σε σύμβολα που έχουν συνδεθεί με το brand, ώστε να κατανοήσουμε τις αξίες που μεταφέρουν τον αντίκτυπο τους στα σημερινά κοινά. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν γραφιστικά στοιχεία που έχουν ταυτιστεί με την τράπεζα διαχρονικά. Μέσω της ανάλυσης και της σύνθεσης, επαναπροσδιορίσαμε αυτά τα στοιχεία με μια σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση και αποτέλεσαν τη βάση για την επόμενη μέρα.

Ποιο είναι το concept στο οποίο βασιστήκατε για το branding και ποια elements περιλαμβάνει;

Συνδυάζοντας τα ευρήματα της μελέτης μας με το briefing της Τράπεζας, οδηγηθήκαμε στο concept της έλλειψης. Ένα σχήμα συνυφασμένο με την εικόνα της Εθνικής, τώρα αποκτάει δυναμική και αναδύεται ως «πρωταγωνιστής» της νέας εικόνας του brand. Η έλλειψη έγινε «εφαλτήριο» για να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο, εκτενές γραφιστικό σύστημα. Ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους: μεγαλώνει, μικραίνει, ορίζει θετικά ή αρνητικά τον χώρο, διασπάται και σχηματίζει μοτίβα. Διευρύνεται και «ανοίγει» σαν πύλη, σηματοδοτώντας την εξωστρέφεια που διέπει την Τράπεζα Σήμερα. Το νέο σύστημα οπτικής επικοινωνίας είναι ευέλικτο με δυνατότητα σχεδόν απεριόριστης επέκτασης με τα επιμέρους στοιχεία να συνδυάζονται αρμονικά με πολλαπλούς τρόπους.

Frank & Fame
Ποια ήταν η στρατηγική σκέψη και η δημιουργική ιδέα πίσω από την καμπάνια του rebranding;

Θανάσης Παπαθανασίου, Creative Chairman: Μετά από πολυετή μετασχηματισμό, η Εθνική Τράπεζα έχει αναβαθμίσει την εμπειρία που προσφέρει δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τον σημερινό τρόπο ζωής. Πλέον είχε φτάσει η στιγμή αυτός ο μετασχηματισμός να εκφραστεί στην εικαστική ταυτότητα και στην επικοινωνία. Η στρατηγική μας στηρίχθηκε στο ότι οι άνθρωποι, εκτός από τις ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή, αναμένουν από τις σύγχρονες τράπεζες ενσυναίσθηση και ουσιαστική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Μια μεγάλη θεσμική τράπεζα όπως η Εθνική, δεν αρκεί να είναι σύγχρονη στη λειτουργία της. Οφείλει να είναι και συμπεριληπτική. Μόνο τότε είναι σύγχρονη. Άλλωστε, από το DNA της, η Εθνική Τράπεζα ήταν πάντα η Τράπεζα όλων των Ελλήνων.

Αντί λοιπόν να μιλήσουμε για το μέλλον και το αύριο όπως συνηθίζουν οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η δημιουργική μας ιδέα ήταν να μιλήσουμε για το σήμερα. Για την ακρίβεια, να κάνουμε τη λέξη Σήμερα σημαία μας. Να επισημάνουμε τις αξίες του σήμερα που είναι διαφορετικές από του χθες. Να αναδείξουμε τις καινούργιες ανάγκες και πώς απαντάει η τράπεζα. Καθώς η καμπάνια αναπτύσσεται 360° σε όλα τα κανάλια με διαφορετικά μηνύματα (ανάλογα με το μέσο και τη στιγμή), η τράπεζα δείχνει έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα με ενσυναίσθηση που ζει και καταλαβαίνει την εποχή της. Με τόλμη και αυτοπεποίθηση κάνει ξεκάθαρο πως φιλοδοξεί να είναι το σημερινό υπόδειγμα σε υπηρεσίες και αντίληψη. Να είναι Η Τράπεζα Σήμερα.

McCann Worldgroup
Ποια digital στρατηγική ακολουθείτε για να υποστηριχθεί το rebranding της Εθνικής Τράπεζας;

Χάρης Παριανός, CEO: Με κινητήριο άξονα της επικοινωνίας μας το «Σήμερα» και με βασικό στόχο να επικοινωνηθεί η τεράστια αυτή αλλαγή σε όλο το digital περιβάλλον, δημιουργήσαμε υλικά που θα προωθούσαν τη νέα εικόνα της τράπεζας, με έναν ελκυστικό τρόπο. Θέλαμε τόσο να απλώσουμε το βασικό μήνυμα της καμπάνιας, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η νέα επικοινωνιακή πλατφόρμα στο ευρύ κοινό, όσο και να αξιοποιήσουμε ένα εντελώς νέο και φρέσκο εικαστικό οικοσύστημα.

Για αυτό επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε δυναμικά cuts από τη βασική ταινία, optimized formats για το κάθε μέσο και στοχευμένα μηνύματα. Για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος, η μελέτη που έγινε ήταν πραγματικά συναρπαστική. Δημιουργήσαμε ένα μοναδικό, δυναμικό και digital first κόσμο που έδωσε ζωή στην εικαστική ταυτότητα. Με δυναμικές κινήσεις στις ελλείψεις μέσα από videos, στατικά εικαστικά με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους της Τράπεζας, ακόμα και με φίλτρα στην πλατφόρμα του Instagram. Παράλληλα, ανανεώσαμε όλες τις επικοινωνίες της Tράπεζας με τους πελάτες όπως CRM, Web και Mobile Banking, Banners κ.τ.λ.

Ποια η υποδοχή της καμπάνιας από το κοινό; Έχετε λάβει feedback, το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας;

Από τις πρώτες ώρες που δημοσιεύτηκε η καμπάνια, λάβαμε πληθώρα σχολίων και μηνυμάτων από τους χρήστες των Social Media. Η πλειονότητα αυτών ήταν συγχαρητήρια για τη νέα μοντέρνα και δυναμική εικόνα της Εθνικής Τράπεζας.

Στη συνέχεια, το feedback που λαμβάναμε συνέχιζε να είναι θετικό, με τους χρήστες να δείχνουν μεγάλη έκπληξη για αυτή τη σημαντική αλλαγή μετά από τόσα χρόνια και παράλληλα ανυπομονησία για όλα αυτά που έπονται.

TopCut Modiano
Πώς οραματιστήκατε την παραγωγή;

Μίκης Μοδιάνο, Executive Producer: Η δημιουργία μιας ομάδας συντελεστών με τα υψηλότερα δυνατά standards ήταν το πρώτο θεμελιώδες βήμα. Πάντα ο σχεδιασμός μιας παραγωγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα σενάρια και τους στόχους του διαφημιζομένου. Δεδομένης της αυθεντικότητας της καμπάνιας, έπρεπε να βρεθούν μοναδικά locations, που θα έδιναν μια ξεχωριστή αίσθηση, με το casting να είναι μέγιστης σημασίας. Η διαδικασία της ανεύρεσης των ηθοποιών περιλάμβανε από ανεξάρτητους ηθοποιούς, πρακτορεία, street casting καθώς και casting αληθινών οικογενειών. Αυτή η προσέγγιση διασφάλισε την αυθεντικότητα που απαιτούσε η καμπάνια, δημιουργώντας έτσι μια παραγωγή με ουσία και βάθος.

Ποια σημεία καθόρισαν την επιτυχία;

Η κατανόηση των πραγματικών αναγκών του brief, η σωστή επιλογή του σκηνοθέτη που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις, οι μοναδικοί χώροι και το αυθεντικό casting ήταν καθοριστικοί παράγοντες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ωραία ενέργεια που υπήρχε από όλους τους εμπλεκόμενους και τα υψηλά standards που είχαν εξ ’αρχής τεθεί, τα οποία βάζει ούτως ή άλλως η εταιρεία μας, έφεραν ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που η καμπάνια εκπλήρωσε τις προσδοκίες της διαφημιστικής και του διαφημιζομένου, διαμορφώνοντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Wavemaker
Το media placement αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας μιας καμπάνιας. Ποιο ήταν το σχετικό πλάνο;

Αγγελική Βούλγαρη, COO: Το ιστορικό brand της Εθνικής Τράπεζας μεταμορφώθηκε. Η μετάβαση πέρασε μέσα από την πρόκληση όλων των μέσων -and beyond-που προσεγγίζουν ομάδες κοινών. Η ξεχωριστή και εύστοχη τοποθέτηση των μηνυμάτων κυρίως στον πολύβουο κόσμο της τηλεόρασης και του internet είναι πάντοτε η σπαζοκεφαλιά των ειδικών. Η δημιουργία γνώσης, η κάλυψη και η σχετικότητα (consideration) των μηνυμάτων είναι προτεραιότητα ανυπέρβλητα «παντρεμένη» με τον εντυπωσιασμό (impact). Η έγκαιρη αντιμετώπισή μας ξεκίνησε με την εξασφάλιση αποκλειστικής χρήσης διαφημιστικών breaks σε περιβάλλον του prime zone. Γύρω από τον κορμό αυτό χτίστηκε η αποτελεσματική κάλυψη όλων των διαφορετικών κοινών. Η τηλεόραση αφού πρώτα βομβάρδισε με εντυπωσιασμό όλα τα κοινά, αμέσως μετά στράφηκε στη στοχευμένη επαφή με ομάδες κοινών. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα πυκνό πλέγμα επικοινωνίας που «έχτισε» σε ομάδες κοινού ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός της δυναμικής Digital επικοινωνίας με βασικά οχήματα τις πλατφόρμες YouTube, TikTok, Meta, LinkedIn & Programmatic, ενίσχυσε το awareness και τη μεγιστοποίηση της συνολικής κάλυψης, αρχής γενομένης με δυο 24ωρα digital roadblocks σε YouTube (Masthead) & TikTok (TopView) και με αξιοποίηση στο έπακρο όλων των video υλικών στις παραπάνω πλατφόρμες για εξασφάλιση υψηλής κάλυψης και ολοκληρωμένων προβολών.

Ποιοι στόχοι σας απασχόλησαν περισσότερο;

Το awareness, η δημιουργία άμεσης κάλυψης και οι ολοκληρωμένες θεάσεις των video συνδυαστικά με την αποτελεσματική συχνότητα προβολής ήταν πρωταρχικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν. Η πλαισίωση της καμπάνιας με εξωτερική διαφήμιση ενίσχυσε τη γνώση της μετεξέλιξης του κολοσσού Εθνική Τράπεζα εντυπωσιακά. Και… συνεχίζεται…

Yard
Πώς κινηθήκατε κατά τον σχεδιασμό της εκδήλωσης παρουσίασης της νέας ταυτότητας της Εθνικής Τράπεζας; Πού επενδύσατε περισσότερο και με ποιον τρόπο;

Δημήτρης Αλεξόπουλος, Executive Producer: Ήταν μια σημαντική στιγμή για την Εθνική Τράπεζα. Είχε προηγηθεί μια πολυετής προετοιμασία από το Marketing της Εθνικής και των υπολοίπων εταιρειών της επικοινωνίας επομένως λάβαμε μια διαμορφωμένη εικόνα για τη στρατηγική και το rationale της ιδέας.

Στόχος ήταν να δημιουργήσουμε μια μονοσήμαντη, πρωτότυπη ιδέα, η οποία θα μπορούσε να λάβει πολλαπλό περιεχόμενο για να ταιριάξει με το οικοσύστημα της νέας ταυτότητας. Συνεπώς έπρεπε να συνδυάσουμε το χτες με το αύριο. Για αυτό, το κτίριο της Πλατείας Κοτζιά που τοποθετείται στο κέντρο της έλλειψης του λογοτύπου, έπρεπε να είναι στο επίκεντρο της ιδέας μας. Η τεχνολογία ήταν σίγουρα ένα εργαλείο, αλλά το περιεχόμενο έπρεπε να παρουσιαστεί κατάλληλα, ώστε να αποτυπωθεί στις μνήμες όλων. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση.

Ποιες ήταν οι βασικές διαφορές της προσέγγισης ανάμεσα στο εσωτερικό και εξωτερικό κοινό;

Η προσέγγιση ανάμεσα στις δύο εκδηλώσεις ήταν διακριτή. Για την εσωτερική παρουσίαση, έπρεπε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των εργαζομένων αμείωτο με μια εκπομπή με πλούσιο περιεχόμενο.

Για την εξωτερική εκδήλωση, στόχος ήταν να τιμήσουμε την ιστορικότητα και σημαντικότητα της Τράπεζας και να παρουσιάσουμε την ανανεωμένη εικόνα της. Επιλέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών και ανακαινίστηκε μερικώς για να υποστηρίξει μια πρωτοποριακή τεχνολογική ιδέα. Το video αποκάλυψης του λογοτύπου, η νέα διαφημιστική ταινία καθώς και ένα Video 21K με εικόνες από όλη την Ελλάδα, παρουσιάστηκε υπό την δική μας δημιουργική καθοδήγηση και τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Μαραγκού.

Το βίντεο πρόβαλε συμβολικά το «ταξίδι» της νέας εταιρικής ταυτότητας της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας στο κοινό μια πραγματική immersive εμπειρία.


Συντελεστές Εθνική Τράπεζα
Χαρά Νταλέκου, General Manager Marketing

Kωνσταντίνος Μουμούρης, Brand, Digital Marketing and CX Director
Χρήστος Παπαποστόλου, Brand Communications & Experience Manager
Βανέσσα Γιαννάτου, Research & Customer Insights Manager
Νίκη Πολυχρονάκη, Digital Presence & Communications Manager
Λαμπρινή Τσουκαλά, Media & Budget Manager
Γιώργος Γιουρουκέλης, Retail Marketing Manager
Βασίλης Τσούγιας, Τίνα Γραικούση, Νικολέτα Λίτη, Ιωάννα Δημουλά, Σταύρος Γρηγορακάκης, Στέλιος Σαντοριναίος, Γιώργος Παπαδογιάννης, Νεκταρία Κωστοπούλου, Ελεάννα Παραγιουδάκη, Σοφία Βλάχου, Μαίρη Σάββα, Βάσια Περδικάκη, Γιώργος Νταμάτης, Διονύσης Παπαδόπουλος, Ελένη Μακράκη
Ιωάννα Μίγγου, Group Product Marketing & Comms Director
Νίκος Ματθαίος, Deputy Director, Product Marketing & Comms
Αγγελική Βλαχοστέργιου, Product Marketing & Comms Manager for Retail Products
Μαρία Μηλιτση, Product Marketing & Comms Manager for Retail Products
Κάλλια Τζιράκη, Αφροδίτη Σιανοπούλου
Έλσα Κυριακοπούλου, Creative Head
Αγγελική Περήφανου, Events Manager
Kωνσταντίνα Λέκκα
Πόπη Ασλανίδου, Special Marketing Partner

EY Ελλάδος
Αχιλλέας Αρβανίτης, Partner, Business Transformation & Customer Leader, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Mark Lindop, Creative Director, Innovation & Experience Design, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Ελευθέριος Ρουμπακιάς, Senior Manager, Business Transformation, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μαρία Γρηγοριάδου, Assistant Manager, Business Transformation, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

qed
Μαλβίνα Κόρπη, Insight Generator | Qualitative Research Lead
Δανάη Ζόμπολα, Strategist | Account Director

Beetroot
The Beetroot Team

Frank & Fame
Θανάσης Παπαθανασίου, Creative Chairman
Nόρα Μαλαμίδου, Strategic Planning Director
Φανή Παπαδοπούλου, Group Account Director
Τερέζα Παλαβίδη, Account Director
Κατερίνα Αλεξανδρίδη, Account Supervisor
Πάνος Μουζακίτης, Creative Head
Κώστας Καπετανάκης, Creative Director
Μυρτώ Κωνσταντέλου, Art Director
Πάνος Πανταζόπουλος, Copywriter
Αλέξανδρος Καπάταης, Studio Manager

MCCANN Worldgroup
Γιώργος Τριδήμας, Business Director
Γιώργος Κεσκιλίδης, Group Account Director
Τάνια Ζερίνου, Account Director
Τίνα Κοσμάογλου, Account Manager
Γαλάτεια Χαρατσή, Account Executive
Κατερίνα Γιαννούλη, General Manager MRM
Δάφνη Παπαζαφειροπούλου, Senior Social Media Manager
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Development Team Leader
Αλέξης Μόρτογλου, Graphic Designer
Αλέκα Παπαδία, Executive Creative Director
Δήμητρα Καραγιάννη, Creative Director
Αθηνά Κακολύρη, Senior Copywriter
Μαριλή Βούλγαρη, Senior Art Director
Κώστας Ρουσσάκης, Creative Director
Όλγα Μπέλλος, Senior Art Director
Κώστας Σεμερτζάκης, Senior Copywriter

Topcut Modiano
Μίκης Μοδιάνο, Executive Producer
Νικήτας Ραφαήλ, Producer
Γιάννης Γεωργίου, DOP
Duncan Winecoff, Director

Wavemaker
Αγγελική Βούλγαρη, COO
Γιώργος Μπιζούμης, Digital Director
Θουκυδίδης Ζαρωμένος, Account Director
Έλλη Κλάγκου, Digital Manager
Μαριάννα Τσαμπόκα, Account Manager

Yard
Όλγα Μαυροειδή, Creative Director
Δημήτρης Αλεξόπουλος, Executive Producer
Αγγέλικα Γιαννοπούλου, Senior Project Manager
Κατερίνα Λίγκα, Set Designer
Κωνσταντίνα Μακρή, Account Manager
Αλέξανδρος Ανδριτσόπουλος, Production Director
Phill Hills, Technical & Lighting Director
Αλέξανδρος Μαραγκός, Σκηνοθεσία Video 21K
Τάσος Φύτρος, Dop & Drone shots
Χρήστος Χασαπάκης, Production Manager
ΚΕΝΤ, Video Compositing – Post Production
Μιχάλης Καλλιγέρης, Video Editing
Oxyzed, Sound Editing & Post Production
Ηλίας Ντζόϊδος, Φωτογράφιση Event & Photo Credits Εξωφύλλου