Κατάρτιση και γνωστικός εφοδιασμός ευπαθών ομάδων με στόχο την εύρεση εργασίας, ευθυγράμμιση της κατάρτισης των νέων με τα ζητούμενα της αγοράς, παροχή εργασιακής εμπειρίας, επιμόρφωση επαγγελματικών ομάδων σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας και υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες, είναι μερικές από τις μορφές που λαμβάνει η προσπάθεια των επιχειρήσεων σήμερα να ενδυναμώσουν τους πολίτες ώστε οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις της εποχής. Στις σελίδες που ακολουθούν, σκιαγραφούμε το τοπίο της παροχής γνώσης και επιμόρφωσης από την πλευρά των εταιρειών προς τους πολίτες μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα της σχετικής ειδησεογραφίας. Οι αναφορές σίγουρα δεν εξαντλούν το θέμα, καθώς κάθε σχετικός πυλώνας θα δικαιούνταν τη δική του, ξεχωριστή καταγραφή. Παράλληλα, εκπρόσωποι εταιρειών, δίνουν τη δική τους άποψη για την ενδιαφέρουσα αυτή τάση.

Έμμισθη επαγγελματική κατάρτιση
Από τις πλέον δυναμικές ίσως μορφές υποστήριξης της κοινωνίας στη μάχη κατά της ανεργίας είναι η προσφορά έμμισθης απασχόλησης, η οποία στοχεύει κυρίως στην παροχή προς τους συμμετέχοντες των πρακτικών εκείνων δεξιοτήτων που θα τους ενδυναμώσουν στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά. Οι μορφές οι οποίες λαμβάνουν αντίστοιχα προγράμματα είναι πολλές και διαφορετικές, ενώ βλέπουμε να απευθύνονται τόσο σε ανέργους, όσο και σε νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Μυτιληναίος ξεκίνησε το 2016 πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης απασχόλησης σε διάφορες διευθύνσεις των εταιρειών του, το «Νέα Γενιά εν Δράσει», με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες εργασίας για νέους και να τους προσφέρει εκπαίδευση προκειμένου να εξελίξουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους.

Πρόγραμμα έμμισθης επαγγελματικής κατάρτισης έχει δημιουργήσει και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, προσφέροντας σε 100 νέους και νέες 19 έως 29 ετών, εργασία στο αεροδρόμιο για περίοδο έως 6 μηνών. Η πρωτοβουλία «Airport Praxis 2» συμβάλει στη μετάδοση γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης σε νέους και αποτελεί συνέχεια του «Airport Praxis 1» του 2014, στο οποίο συμμετείχαν 70 νέοι και νέες.

Ένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα πανευρωπαϊκά προγράμματα στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, είναι το «Nestle Needs YOUth» της Nestle. Στο πλαίσιο αυτό, η Nestle Hellas ανέλαβε το 2013 τη δέσμευση να προσφέρει 500 ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους (προσλήψεις και ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και μαθητεία), στόχο που ξεπέρασε με 571 ευκαιρίες. Η Ελλάδα ανανέωσε τη δέσμευσή της για 450 νέες ευκαιρίες απασχόλησης (300 προσλήψεις και 150 ευκαιρίες κατάρτισης και μαθητείας) για το διάστημα 2017-2020. Επιπλέον, η εταιρεία μέσα από το πρόγραμμα «Μπορούμε Εδώ» του Nescafe παρείχε εκπαίδευση με πιστοποίηση σε 400 νέους σε τομείς που έχουν ζήτηση στην Ελλάδα.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, η Coca-Cola στην Ελλάδα υποστηρίζει και χορηγεί, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Regeneration, μια ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum. To Regeneration απευθύνεται σε ταλαντούχους πτυχιούχους νέους όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε με σκοπό να καταπολεμήσει τόσο την νεανική ανεργία όσο και το φαινόμενο του «brain drain», την τάση δηλαδή των νέων αξιόλογων πτυχιούχων να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν εργασία. Το Regeneration προσφέρει 6μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε πολυεθνικές και μικρομεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα, εκπαίδευση με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, κοινωνική εργασία σε επιλεγμένους ΜΚΟ και καθοδήγηση από Έλληνες επαγγελματίες σε συνεργασία με το Job-Pairs.

Σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα
Η προσπάθεια των επιχειρήσεων για επιμόρφωση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στη Ελλάδα, οδηγεί συχνά στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Πολλά και διαφορετικά προγράμματα έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτό, όπως η υποστήριξη από την εταιρεία Wind του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέροντας στους φοιτητές θέσεις πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ευκαιρίες καριέρας προσφέρει επίσης εδώ και 25 χρόνια μέσα από το πρόγραμμα Graduate Trainee Program, η Coca-Cola 3E, καθώς οι νέοι που επιλέγονται, εντάσσονται στο δυναμικό της εταιρείας και έχουν την ευκαιρία μέσα σε διάστημα 2 ετών, να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, μέσα από ένα ατομικό πλάνο ανάπτυξης που συνδυάζει εκπαίδευση, projects και τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ από την πλευρά του, εκπονεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα παροχής υποτροφιών για φοιτητές εδώ και 15 χρόνια, προσφέροντας χρηματική υποστήριξη σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016, ο όμιλος προσέφερε 50 υποτροφίες, συνολικής αξίας 750.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται με πολλές ακόμη δράσης στον τομέα υποστήριξης της κατάρτισης και εκπαίδευσης, με προγράμματα όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πρόγραμμα Επαναδιάθεσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Το Cosmote Graduate Trainee Programm κ.α.


Στήριξη επιχειρηματικότητας
Για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μόνον μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση του υγιούς ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, βλέπουμε πλήθος ανάλογων δράσεων, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν επιμόρφωση και επιχειρηματική κατάρτιση. Οι δράσεις αυτές εκπονούνται είτε αυτόνομα από τις εταιρείες είτε σε συνεργασία με άλλους οργανωμένους φορείς, ενώ λαμβάνουν πολλές διαφορετικές μορφές, όπως κοιτίδες ανάπτυξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς, χρηματική υποστήριξη κ.α.

Ενδεικτικά, ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το «Επιχειρηματική Ανάπτυξη από τον ΟΠΑΠ» που ξεκίνησε το 2016. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη-κυβερνητικό οργανισμό Endeavor και προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσα από την εξέλιξή τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, προσφέρει επαφές με δίκτυο επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς για συμβουλές και καθοδήγηση, εκπαίδευση και στρατηγική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας, πρόσβαση σε επενδύσεις και τραπεζικό δανεισμό, προοπτικές πρόσβασης σε αγορές του εξωτερικού.

Είδαμε επίσης το 2016 την εταιρεία Pernord Ricard Hellas να φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το παγκόσμιο πρόγραμμα Chivas – The Venture. Πρόκειται για ετήσιο χρηματοδοτικό ταμείο 1 εκατ. δολαρίων, που απευθύνεται σε καινοτόμες κοινωνικές επιχειρήσεις, startups. Οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για ένα μερίδιο από τα χρήματα αυτά, ενώ λαμβάνουν επίσης καθοδήγηση για την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. Ο νικητής του εθνικού τελικού λαμβάνει μέρος στην Accelerator Week του The Venture, ένα εντατικό πενθήμερο μάθησης και προετοιμασίας για τη συμμετοχή στον παγκόσμιο τελικό. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στον τελικό του Chivas –The Venture  στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο του 2017, η κοινωνική επιχείρηση Ladd//roller.

Ένα από τα πιο γνωστά επίσης προγράμματα στήριξης της νεανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητας, είναι το πρόγραμμα «egg» (Enter.Grow.Go) της Eurobank, στον 4ο κύκλο του οποίου προκρίθηκαν 31 επιχειρηματικές ομάδες, μεταξύ 293 συμμετοχών και μετά από 4 στάδια αξιολόγησης. Το πρόγραμμα προσφέρει στις ομάδες για ένα χρόνο υποστηρικτικές υπηρεσίες, επιχειρηματική κατάρτιση και πρόσβαση σε δίκτυο μεντόρων, με σκοπό να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση. To Egg υλοποιείται από τη Eurobank σε συνεργασία με τον φορέα για την οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, Corallia.

Από το χώρο του retail, το 2016 ήταν η 7η χρονιά υποστήριξης από την ΑΒ Βασιλόπουλος στο πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας», το οποίο έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά των εργαζομένων της να έρθουν πιο κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μαθητές Λυκείου παρακολουθούν για δύο εβδομάδες διαλέξεις από καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και ομιλητές από τον χώρο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα παιδιά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά επιχειρηματικά παιχνίδια και στην ανάλυση επιχειρηματικών περιπτώσεων.

Συχνά, αντίστοιχες δράσεις εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως συμβαίνει στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος F-Lane που έχει δημιουργήσει το Vodafone Institute. Πρόκειται για τον πρώτο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ευρώπη που απευθύνεται σε γυναίκες αλλά και σε start-ups τεχνολογίας που δημιουργούνται από γυναίκες, ή απευθύνονται σε αυτές. Το πρόγραμμα F-Lane αναζητά 5 καινοτόμες τεχνολογικές start-ups από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα που έχουν ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους τη γυναίκα. Ο πρώτος γύρος ξεκινάει τον Φεβρουάριο του 2017 και οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν μέσα από πρόγραμμα ομαδικών workshops, αλλά και ατομικών σεμιναρίων, ενώ κάθε ομάδα θα λάβει από τo Vodafone Institute το ποσό των 12.000 ευρώ για την κάλυψη επιχειρηματικών εξόδων και εξόδων διαβίωσης.

Κατάρτιση των νέων
Ως το σημαντικότερο κεφάλαιο κάθε κοινωνίας, οι νέοι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των δράσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης, σε ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων. Τον Οκτώβριο του 2016, η Κωτσόβολος εγκαινίασε το KODE project σε συνεργασία με το BCA College, μία e-learning πλατφόρμα εκμάθησης κώδικα στα Ελληνικά, η οποία στοχεύει να δώσει στους νέους εφόδια και δεξιότητες, τόσο για τις καθημερινές ενασχολήσεις τους, όσο και για την αγορά εργασίας. Το KODE απευθύνεται σε νέους -αλλά και ενήλικες- από 15 ετών και άνω, και προσφέρει βασικές γνώσεις πάνω στο σχεδιασμό μίας εφαρμογής, μίας ιστοσελίδας και ενός παιχνιδιού. Αρχικά, η δωρεάν παροχή της πλατφόρμας αφορά απομακρυσμένα και ακριτικά σημεία της χώρας, υποβαθμισμένες περιοχές, ευπαθείς ομάδες, νέους και νέες.

Σε μια διαφορετική προσέγγιση, η P&G έδωσε τη δυνατότητα σε ομάδες φοιτητών από την Ελλάδα να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα «CEO Challenge», καλώντας τους να παίξουν το ρόλο του Chief Executive Officer της εταιρείας για λίγες ημέρες και προτείνοντας ιδέες για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση ενός επιχειρηματικού θέματος του προϊόντος Gillette. Όπως είχε αναφέρει η Διευθύντρια Επικοινωνίας της P&G Νοτιανατολικής Ευρώπης, Ελένη Παπαδημητρίου, το πρόγραμμα CEO Challenge εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Μαζί χτίζουμε το μέλλον σου», στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει έμπρακτα και συστηματικά στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία με περισσότερες αξιώσεις.

Ενίσχυση δεξιοτήτων ανέργων…
Με την ανεργία να καλπάζει και τις προοπτικές αντιμετώπισής της να εμφανίζονται όλο και πιο δυσοίωνες, η Εταιρική Υπευθυνότητα των επιχειρήσεων στρέφεται συχνά στην ενδυνάμωση των ανέργων με δεξιότητες και επιμόρφωση, ώστε να διεκδικήσουν με καλύτερες προοπτικές μια θέση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Παπαστράτος υλοποιεί το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Προετοιμάσου για το αύριο» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ), το οποίο προσφέρει δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε ανέργους 22-30 ετών που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Ο 3ος κύκλος του προγράμματος απευθύνεται σε 1.000 ανέργους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο και περιλαμβάνει ειδικότητες e-commerce, web designer, receptionist ξενοδοχείου, λογιστή, γραμματείας διοίκησης και πωλητή. Τα προγράμματα αυτά, έχουν προσφέρει από το 2013 μέχρι σήμερα δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε συνολικά 1.300 ανέργους ή επαπειλούμενους με ανεργία.


Αντίστοιχα, η εταιρεία PepsiCo έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα «PepsiCo School», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ να ενισχύσουν τη γνώση και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, κατανοώντας την έννοια του επιχειρείν μέσα από το πρίσμα ενός πολυεθνικού Ομίλου. Στον 1ο κύκλο του προγράμματος καταρτίστηκαν 160 άνεργοι πτυχιούχοι σε 8 ειδικότητες. «Πιστεύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, στις καινοτόμες ιδέες, στο ταλέντο και στον ενθουσιασμό και γι’ αυτό με πάθος ενθαρρύνουμε τη διάθεση για μάθηση», ανέφερε σχετικά η Αναστασία Μακαριγάκη, Senior HR Director Greater Balkans, Central Europe and Southeast Europe Franchise τηςPepsiCo.

…και ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας
Η British American Tobacco Hellas, δημιούργησε στις αρχές του 2016 το «Job Center» σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το Job Center έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανθρώπων σε ανάγκη στη διαχείριση της μετάβασης κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας ως και την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Παράλληλα, αναλαμβάνει την εκπαίδευσή τους στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την πρακτική υποστήριξή τους κατά την αναζήτηση εργασίας. Το «Job Center» ξεκινά φέτος τη λειτουργία του με την καθοδήγηση ανθρώπων που διαμένουν στις Κοινωνικές Κατοικίες του Δήμου Αθηναίων και έχει έτοιμες προς διάθεση τις πρώτες 30 νέες θέσεις εργασίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της δημιουργίας Κοινωνικών Κατοικιών από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την BAT Hellas. Στους ανθρώπους αυτούς, η BAT Hellas προσφέρει επίσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, με μαθήματα Αγγλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και διοικητικής υποστήριξης που οδηγούν σε πιστοποίηση.

Μία διαφορετική μορφή καταπολέμησης της ανεργίας μέσα από την παροχή δεξιοτήτων είναι προγράμματα όπως ο «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon». Ενδεικτικά, το πρόγραμμα κατέγραψε σημαντικά αποτελέσματα εύρεσης εργασίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ασπροπύργου, όπου το 52% των ωφελούμενων (δηλαδή ένας στους δύο) βρήκαν θέση εργασίας αντίστοιχη του επαγγελματικού τους στόχου, μέσα στους τρεις μήνες που διαρκεί ο κύκλος. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, σε συνεργασία με Δήμους της Αττικής.

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Εκτός όμως από την ενδυνάμωση ανέργων και την παροχή δεξιοτήτων, οι επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα τους και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θεωρώντας ότι εκεί είναι που ξεκινά να δημιουργείται το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, συναντάμε δράσεις όπως η «Ψηφιακή Τάξη» της Samsung Electronics Hellas, η οποία εγκαινιάσθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ψηφιακή Τάξη απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων και στόχο έχει να εμπλουτίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου μέσω τεχνολογιών της Samsung, όπως διαδραστική οθόνη, υπολογιστές και tablets, καθώς και με πρόγραμμα τεχνολογικής κατάρτισης είκοσι ωρών. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη «ψηφιακή τάξη» που εγκαθίσταται σε Μουσείο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί συνολικά τέσσερις, δύο στη Μεγάλη Βρετανία, μία στην Ιταλία και μία στη Ρουμανία.

Από την άλλη πλευρά, η Microsoft Hellas στρέφει την προσοχή της στους Έλληνες εκπαιδευτικούς, μέσα από το πρόγραμμα Microsoft Innovative Educator, που στόχο έχει την ενίσχυση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από καινοτόμες πρακτικές και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας Microsoft. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, συνεργασίες καθώς και απευθείας επικοινωνία με τη Microsoft για την εκπαίδευση. Κάθε χρόνο, εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο αναγνωρίζονται ως οι πιο καινοτόμοι της κάθε χώρας και εντάσσονται σε μια παγκόσμια κοινότητα που αποτελείται από συνολικά 5.500 εκπαιδευτικούς. Για το 2016, η Microsoft αναγνώρισε 53 έλληνες εκπαιδευτικούς ως Microsoft Innovative Educator (MIE) Experts.

Σε μια διαφορετική διάσταση, η Celestyal Cruises επισκέπτεται τους μαθητές απομακρυσμένων περιοχών, μεταφέροντάς τους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις διαδραστικές μουσειοσυσκευές του Μουσείου και να γνωρίσουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τέχνης και μαθηματικών. Από το 2015, πάνω από 1.000 μαθητές στα νησιά της Μήλου, Πάτμου και Ίου έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

«Χρειάζεται να καλύψουμε την τεχνολογική αμάθεια»
Σύμφωνα με έρευνες, το 45% των εταιρειών στην Ευρώπη θεωρούν πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή είναι η απουσία δεξιοτήτων των εργαζομένων, ενώ, η αύξηση των θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες προβλέπεται να αγγίξει το ένα εκατομμύριο μέχρι το 2020. Τα παραπάνω είναι κάποια από τα κίνητρα που μας οδηγούν να σχεδιάζουμε δράσεις με στόχο την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Τόσο σαν κράτος όσο και σαν ιδιωτικοί ή εκπαιδευτικοί φορείς επιβάλλεται να δράσουμε άμεσα για να καλύψουμε την τεχνολογική αμάθεια. Χρειάζεται ένα σαφές στρατηγικό πλάνο από την κυβέρνηση, που θα δίνει βαρύτητα στην εκπαίδευση και θα τίθεται σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα του σχολείου, εξοπλίζοντας τη νέα γενιά από νωρίς, με τα απαραίτητα εφόδια. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουμε και στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας η οποία μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στη χώρα μας.
Τίμος Πλατσάς, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ Microsoft Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας

«Πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικής δράσης»
Στην Coca-Cola πιστεύουμε στους νέους της Ελλάδας, καθώς με τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και την επιμονή τους μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ειδικά σε μια εποχή που η ανεργία στους νέους αγγίζει το 52% και συγχρόνως υπάρχει ανάγκη να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις δεξιότητες των πτυχιούχων, οι εταιρείες στέκονται δίπλα στους νέους με πρωτοβουλίες που τους προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια για να εξελιχθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να τονίσω ότι τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τη δύναμη της συλλογικής δράσης μέσα από τη συνεργασία Δημοσίων Φορέων, Ιδιωτικού Τομέα  και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα απ’ ότι ο καθένας χωριστά.
Νεκταρία Μητράκου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων Coca-Cola Hellas για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα


«Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι προϋπόθεση εξόδου από την κρίση»
H οικονομική ύφεση και η υψηλή ανεργία αποτελούν σκληρή πραγματικότητα. Oι απαιτήσεις των επιχειρήσεων για άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο δυναμικό αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Από την άλλη, οι νέοι διαπιστώνουν την ανάγκη να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς παροχής υπηρεσιών και των επιχειρήσεων σε καταρτισμένο προσωπικό, η Παπαστράτος υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων ή επαπειλούμενων με ανεργία, χωρίς την υπαγωγή του σε κάποιο κοινοτικό ή δημόσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι ανάγκη όχι μικρότερη της ανθρωπιστικής κρίσης που όλοι βιώνουμε. Είναι προϋπόθεση εξόδου από τη σημερινή οικονομική κρίση.
Χριστίνα Ακουρή, Διευθύντρια Επικοινωνίας Παπστράτος

«Η επένδυση στους ανθρώπους, συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη»
Για όλους εμάς στην ΑΒ Βασιλόπουλος, οι έννοιες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελούν τους κύριους μοχλούς τόσο για την επαγγελματική όσο και για την κοινωνική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει τελικά στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης και εγγυάται την ευελιξία σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, ειδικά στη χώρα μας. Αναγνωρίζοντας στα πρόσωπα των δικών μας ανθρώπων τον πραγματικό μας πλούτο, σχεδιάζουμε προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις δεξιότητες του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά. Μέσα από τις οργανωμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούμε, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας και σε κοινωνικό  επίπεδο, μέσα από την ενδελεχή ενημέρωση και την ενεργή εμπλοκή τους.
Αλεξία Μαχαίρα, Communications & Sustainability Manager ΑΒ Βασιλόπουλος

«Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις»
Τα προβλήματα στη σημερινή σύνθετη συγκυρία είναι πολλά και η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη συγκαταλέγονται στα κορυφαία. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της εκπαίδευσης αποκτά τεράστια σημασία δίνοντας απαραίτητα εφόδια για το μέλλον, ανοίγοντας τους ορίζοντες των ενδιαφερομένων σε νέα πεδία, αλλά και τονώνοντας την αυτοπεποίθηση όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη είναι σημαντικά, με κυριότερο το ευχαριστώ στην κοινωνία για την εμπιστοσύνη της. Μπορεί οι προτεραιότητες της καθημερινότητας να είναι πολλές και διαφορετικές, όμως το να δίνουμε αξία καθημερινά στην κοινωνία αξίζει τον χρόνο μας επενδύοντας στην εκπαίδευση και στις δυνατότητες που ανοίγει ή «ξυπνάει» στους συμμετέχοντες. Πλέον, δεν είναι ΕΚΕ με την στενή έννοια, αλλά ανταπόκριση σε μια κοινωνική ανάγκη που δημιούργησε η πραγματικότητα, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στέφανος Διανέλλος, Διευθυντής  Εταιρικών Σχέσεων, Ελλάδα-Μάλτα-Κύπρος-Ισραήλ, British American Tobacco Hellas

«Η ευημερία ξεκινάει από τη γνώση»
Θεωρούμε την επιστροφή μερίσματος στην κοινωνία αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας. Η ευημερία του τόπου στον οποίο εδρεύει και δραστηριοποιείται μια εταιρεία είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη και ανάπτυξή της και η ευημερία ξεκινάει από τη γνώση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η γνώση βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης, της παραγωγικής δύναμης και της επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών και των νέων, δίνοντας τους τα κατάλληλα εφόδια και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους και κατά συνέπεια την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Στη Celestyal Cruises επενδύουμε μεγάλο μέρος του προγράμματος ΕΚΕ στο να εκθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στηρίζουμε αριστούχους σπουδαστές, αλλά και τη νεανική επιχειρηματικότητα.
Φρόσω Ζαρουλέα, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων Celestyal Cruises

«Η λύση βρίσκεται στη συνεργασία»
Για τους νεαρούς ενήλικες που τελειώνουν τον κύκλο της εκπαίδευσής τους και εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, η εμπειρία της παρατεταμένης ανεργίας (ή της κακής ποιότητας απασχόλησης) μπορεί να έχει σημαντικές προσωπικές συνέπειες, ενώ περιορίζει τη δυνατότητά τους να επιτελέσουν παραγωγικό ρόλο στον μελλοντικό εργασιακό χώρο, καθώς δεν εξελίσσουν τις δεξιότητές τους. Στη Vodafone, επενδύουμε στους νέους και υλοποιούμε προγράμματα που στόχο έχουν να υποστηρίξουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς και να ενισχύσουν τη νεανική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, στηρίζουμε νέους με όραμα να εργαστούν σε κοινωφελείς οργανισμούς. Πιστεύουμε ότι εάν οι κρατικοι φορείς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα εργαστούν από κοινού για να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ των μελλοντικών αναγκών στο χώρο εργασίας και των τωρινών δεξιοτήτων των νέων, τα οφέλη για την κοινωνία θα είναι πολύ σημαντικά.
Νικόλ Ιωαννίδη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων Vodafone Ελλάδας

«Να προσφέρουμε στους ανθρώπους εφόδια για το μέλλον»
Η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων ετών, έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη παροχής βοήθειας προς κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα και απαντούν στοχευμένα με δράσεις ΕΚΕ που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με μακρόχρονο και ουσιαστικό τρόπο, προσφέροντας στους ανθρώπους χρήσιμα και πρακτικά εφόδια για να διαμορφώσουν οι ίδιοι τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Προγράμματα που προσφέρουν κατάρτιση και επιμόρφωση, όπως το Million Chances του Schwarzkopf, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Κάνουν πραγματική διαφορά, γιατί δεν παρέχουν μόνο άμεση ανακούφιση, αλλά επενδύουν στον άνθρωπο και επομένως στο ανθρώπινο δυναμικό και μέλλον της κοινωνίας. Τα οφέλη για την ίδια την εταιρεία είναι εξίσου σημαντικά. Όπως αποδεικνύεται και από πλήθος ερευνών, οι δράσεις ΕΚΕ αυξάνουν το αποθεματικό  θετικής φήμης της εταιρείας, ενισχύουν τους συναισθηματικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τα κοινά, και υποστηρίζουν με αποτελεσματικότητα το στόχο της βιωσιμότητας.
Στρατηγούλα Βαμβαλή, Marketing Director of Henkel Beauty Retail

«Συμβολή στη διαμόρφωση μιας υγιούς μελλοντικής κοινωνίας»

Ερχόμενοι καθημερινά σε επαφή με 100.000 πελάτες μέσα από τα κανάλια διανομής, λαμβάνουμε το μήνυμα πως η κοινωνία έχει ανάγκη από τη στήριξη των μεγάλων εταιρειών. Διανύουμε μια εποχή με προκλήσεις, με αποκορύφωση το αδιέξοδο των νέων στην επαγγελματική αποκατάσταση. Σε αυτό προστίθεται η έλλειψη εξειδίκευσης σε ανερχόμενους τομείς, όπως της τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός ενεργειών με αντικείμενο την παροχή γνώσης προς τους νέους αποτελεί για την Κωτσόβολος έναν από τους πυλώνες ΕΚΕ. Επιλέξαμε να δώσουμε έμφαση στην κατάρτιση των νέων, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μιας υγιούς μελλοντικής κοινωνίας. Η κοινωνική προσφορά πρέπει να είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις εταιρείες, καθώς χτίζουν κουλτούρα εσωτερικά στους εργαζομένους και ενισχύουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνίας.
Μάριαμ Σάντρι, Marketing Manager, Κωτσόβολος-Dixons South-East Europe AEBE

«Η εκπαίδευση βάζει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον»
Στον Όμιλο ΟΤΕ έχουμε συμπεριλάβει σημαντικές δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων και άλλων ευπαθών ομάδων στο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιούμε. Με βασικούς άξονες την εκπαίδευση και την τεχνολογία συμβάλουμε στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των νέων όσο και ατόμων άλλων ηλικιών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται το πρόγραμμα υποτροφιών Cosmote, το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής, ειδικά προγράμματα για ανθρώπους άνω των 50, δράσεις για την έρευνα, τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την επιχειρηματική αγορά, την προσέλκυση ταλέντων, κ.α. Κάθε ενέργεια του Ομίλου στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, των ευάλωτων ομάδων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση, βάζει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον.
Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ

«Η πιο ανταποδοτική δράση μιας επιχείρησης προς την κοινωνία»
Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων μετριούνται πλέον και με κοινωνικούς δείκτες. Εύλογο είναι λοιπόν οι επιχειρήσεις να επιδιώκουν να συνδυάσουν αποτελεσματικά την εταιρική τους απόδοση και με την συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας αξίες και παρέχοντες ίσες ευκαιρίες στους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα ΕΚΕ που βασίζονται στην εκπαίδευση δεν παρέχουν απλώς βοήθεια στους ωφελούμενους, αλλά υποστήριξη. Τους δίνουν τα εφόδια για να ανασυγκροτηθούν και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση των συνθηκών της κοινωνικής και εργασιακής τους ζωής. Αυτή είναι η πιο ανταποδοτική δράση προς την κοινωνία που μπορεί να αναλάβει μία επιχείρηση με την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΚΕ και παράλληλα η καλύτερη διαφήμιση του κοινωνικού της προσώπου.
Θέκλη Πουλούκη, Γενική Διευθύντρια ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ