Καθώς η Εταιρική Υπευθυνότητα εξελίσσεται σε όλο και σημαντικότερη παράμετρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έρχεται να συναντηθεί δημιουργικά με τις ευρύτερες τάσεις που αναδύονται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μία από τις πιο σημαντικές, είναι και η στροφή των Ελλήνων στις αθλητικές δραστηριότητες και η ένταξή τους στην καθημερινή τους ζωή.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αποτύπωση του βαθμού και του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις αξιοποιούν σήμερα τις αθλητικές δραστηριότητες ως όχημα κοινωνικής υποστήριξης και προσφοράς. Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρούμε την αποτύπωση σχετικών δράσεων, την ανάλυση των ωφελειών που προσφέρουν για τους πολίτες και τις κοινότητες και την αναζήτηση των αιτιών που ωθούν τις επιχειρήσεις να «τρέξουν» με επιτυχία στον συγκεκριμένο στίβο.

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΕ
Ο αθλητισμός ως κοινωνική δραστηριότητα από τη φύση του προωθεί σημαντικές αξίες της ζωής, τις οποίες οι εταιρείες επιβάλλεται να αναδεικνύουν, τόσο για το καλό του δικού τους εσωτερικού εταιρικού περιβάλλοντος, όσο και για τη συνειδητή συμβολή τους στην κοινωνική ανάπτυξη και εξωτερική καλή «εικόνα», μας λέει ο Μάκης Ασημακόπουλος, Γενικός Συντονιστής μίας από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις, του Μαραθωνίου της Αθήνας, που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες κόσμου και γίνεται πλατφόρμα ευρείας σύνδεσης δράσεων ΕΚΕ επιχειρήσεων από ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αθλητικές διοργανώσεις, ως τακτική έμπρακτη έκφραση του αθλητισμού, δημιουργούν ένα πολύ θετικό περιβάλλον για πολυποίκιλες δράσεις μέσω των οποίων πρακτικά μπορεί να εκφρασθεί με τον καλύτερο τρόπο η κοινωνική ευθύνη μίας εταιρείας. Ο ίδιος αναδεικνύει και την παράμετρο των ίδιων των αθλητών και πρωταθλητών, οι οποίοι, ως προβεβλημένα υποκείμενα της αθλητικής πραγματικότητας, είναι αυτοί που με παράδειγμα τη σκληρή δουλειά, τον ευγενή συναγωνισμό, την επιτυχημένη επιμονή και το αυθεντικό ήθος δείχνουν το δρόμο για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

«Τέλος, επειδή η ανθρώπινη επικοινωνία και ανταλλαγή μέσα στο αθλητικό γίγνεσθαι δεν περιορίζεται από τη γλώσσα, τη θρησκεία, το φύλο κλπ, οι δράσεις ΕΚΕ με θέμα και χώρο τον αθλητισμό βρίσκουν ένα εξαιρετικά πρόσφορο έδαφος για να ανθίσουν», καταλήγει. Μιλώντας για το ίδιο θέμα, ο Δημήτρης Παπανδρέου, Founder & Managing Partner της εταιρείας αθλητικού marketing FairPlay, τονίζει ότι ο αθλητισμός είναι τελικά όλα όσα θα έπρεπε να είναι και η κοινωνία: «ο αθλητισμός από τη φύση του προσφέρεται για καθετί αγνό, ανιδιοτελές και έχει τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Βασίζεται στην πίστη, την αγάπη για μια Ιδέα, τον θαυμασμό για επιτεύγματα και επιδόσεις. Βάζει στόχους, καταδεικνύει ικανότητες και επιβραβεύει δυνατότητες. Δημιουργεί μοναδικά πρότυπα με πρωτοφανή ταύτιση, πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα και δημοσιότητα. Σε γενικές γραμμές είναι δίκαιος και αντικειμενικός, επιβραβεύει τους άξιους, πρεσβεύει και διδάσκει αξίες». Σύμφωνα με τον ίδιο, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους οι αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύονται πολύ πιο χρήσιμες από άλλους χώρους ως φορείς και οχήματα κοινωνικών δράσεων και προγραμμάτων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗ
Ποια είναι όμως τα συστατικά εκείνα που θα κάνουν ένα πρόγραμμα ΕΚΕ στο χώρο του αθλητισμού να ξεχωρίσει καταγράφοντας ευρεία απήχηση και αντίκτυπο; «Εάν πρόκειται για δράσεις ΕΚΕ που αναπτύσσονται στο χώρο του υψηλού αθλητισμού και θεάματος και έχουν ως αποδέκτες φιλάθλους, τηλεθεατές και την ευρύτερη κοινωνία, τότε η δημοφιλία του αθλήματος και της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και το “πέρασμα” των πρωταγωνιστών του στην κοινωνία είναι καταρχήν τα συστατικά για την ευρύτερη δυνατή απήχηση μίας δράσης ΕΚΕ που συνδέεται με τα παραπάνω», εξηγεί ο Μάκης Ασημακόπουλος.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ίδιο, εάν πρόκειται για δράσεις ΕΚΕ που συνδυάζονται με δραστηριότητες στο χώρο του συμμετοχικού αθλητισμού, τότε η ευκολία προσωπικής εμπλοκής και η ευρύτητα ατόμων που μπορούν να προσελκύσουν οι εν λόγω δραστηριότητες, αποτελούν την καλύτερη εκκίνηση για τη μαζικότητα δράσεων ΕΚΕ. Όπως μας λέει, και στις δύο περιπτώσεις, το πλήθος των εμπλεκομένων στην οργάνωση μίας δράσης ΕΚΕ (π.χ. παράγοντες και εργαζόμενοι του αθλητικού σωματείου και της επιχείρησης, επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές, πελάτες, σχετικές δημόσιες αρχές), η κοινωνική αντίληψη για τους ωφελούμενους από τη δράση (π.χ. ΜΚΟ της εν λόγω κοινότητας) και η δημοφιλία του περιεχομένου της δράσης (π.χ. τρόφιμα και φάρμακα για τους συνανθρώπους μας) είναι άκρως σημαντικά συστατικά για τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων ΕΚΕ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΟΧΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!
Πέραν από τις ιδιαίτερα πολύτιμες, άυλες αξίες από τις οποίες εμφορείται ο αθλητισμός και οι οποίες συνάδουν με τις αξίες της ΕΚΕ, ο αθλητισμός στηρίζεται σε πρακτικές και οργανωτικές αρχές που επίσης έχουν νόημα για τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας: «Ο αθλητισμός απαιτεί πλάνο και αντανακλαστικά για να είναι αποτελεσματικός. Το ίδιο και η ΕΚΕ. Ο αθλητισμός είναι μοναδικός στο να γνωστοποιεί, να κινητοποιείται και να κινητοποιεί. Οι αθλητικοί οργανισμοί, φορείς και αθλητές, είναι πολύ πιο έτοιμοι, συνειδητοποιημένοι και συντεταγμένοι στις δράσεις και στα προγράμματά τους, με γρήγορες αντιδράσεις, ευελιξία και αντανακλαστικά. Είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αμεσότητα, ακόμα και σε κάτι έκτακτο, σε κάτι που προκύπτει ξαφνικά», επισημαίνει σχετικά ο Δημήτρης Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συχνά τα προγράμματα ΕΚΕ δεν αξιοποιούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του αθλητισμού ή του αθλητικού property και δεν χτίζονται γύρω από αυτό, χάνοντας ίσως μια πολύτιμη ευκαιρία πολλαπλασιασμού της απήχησής τους: «Συχνά οι δράσεις εξαντλούνται σε κάποια δράση με ελάχιστη συμμετοχή και προβολή. Φορείς και οργανισμοί εκτός ή “εντός” αθλητισμού δεν έχουν ίσως τα εφόδια, τη διάθεση ή τη διαίσθηση που απαιτείται και κάποιες φορές οι δράσεις ΕΚΕ που εκπονούν δίνουν την εικόνα μιας ευκαιριακής -ή τουλάχιστον όχι συνειδητής- αξιοποίησης, μιας καθαρά εμπορικής προσέγγισης που παραμένει στην γνωστοποίηση και δεν προχωρά στην ουσιαστική συνδρομή και στήριξη». Η αντίθετη προσέγγιση βέβαια είναι η ιδανική και όπως μας λέει ο Δημήτρης Παπανδρέου, ευτυχώς είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα σωστής αξιοποίησης και ταύτισης στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι που καταδεικνύει την δυναμική και την χρησιμότητα της σύνδεσης αθλητισμού και ΕΚΕ.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ
Στην ελληνική πραγματικότητα, ο αθλητισμός και οι αθλητικές διοργανώσεις εν γένει προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ως χώρος ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ με ευρεία απήχηση και αποτελεσματικότητα. Συχνά, οι δράσεις αυτές προέρχονται από εταιρείες οι οποίες έχουν στο «DNA» τους την έννοια του αθλητισμού, ωστόσο όλο και περισσότερες επιχειρήσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους ανακαλύπτουν τη δυναμική του αθλητισμού για την ανάπτυξη ισχυρών δράσεων ΕΚΕ.

ΟΠΑΠ, Αθλητικές Ακαδημίες: Ένα από τα μεγαλύτερα σχετικά προγράμματα υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, στοχεύοντας στο να εμφυσήσει στα παιδιά τις αρχές του αθλητισμού. Οι «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» στηρίζουν ερασιτεχνικές ακαδημίες ανά την Ελλάδα, προσφέροντας πλήρη ασφαλιστική κάλυψη καθώς και αθλητικό εξοπλισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διαρκή τεχνική κατάρτιση των προπονητών των Ακαδημιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συμβουλευτική πάνω σε θέματα ψυχολογίας, διατροφής κλπ για τους γονείς.

Stoiximan.gr, Basket Αγάπης: Μία από τις ενέργειες ΕΚΕ που υλοποιεί η πλατφόρμα Stoiximan.gr, είναι και το «Basket Αγάπης». Πρόκειται για μία εκστρατεία αλληλεγγύης της Stoiximan.gr με συνοδοιπόρους τις ΚΑΕ/μέλη του ΕΣΑΚΕ και τους φίλαθλους του μπάσκετ, που ταξιδεύει ανά την Ελλάδα συγκεντρώνοντας τρόφιμα από τους φίλους του μπάσκετ και τους διοργανωτές πριν την έναρξη των αγώνων της Stoiximan.gr Basket League, για να διανεμηθούν στη συνέχεια σε άπορες οικογένειες και Κοινωνικά Παντοπωλεία, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και στηρίζοντας οικογένειες σε ανάγκη.

Sportingbet, No Finish Line Athens: Η εταιρεία στάθηκε αρωγός του φιλανθρωπικού προγράμματος No Finish Line Athens από την εκκίνηση του το 2017, εντάσσοντάς το στο ευρύ πρόγραμμα δράσεων ΕΚΕ που υλοποιεί. Το No Finish Line Athens διαρκεί 90 συνεχόμενες ώρες και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να προσφέρει περπατώντας ή τρέχοντας μέσα στην ειδική κυκλική διαδρομή 1000μ. στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χωρίς κανέναν χρονικό ή χιλιομετρικό περιορισμό, όποια στιγμή θέλει. Τα χιλιόμετρα που καταγράφονται, μεταφράζονται σε προσφορές στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».


Wind, Running Team: Μία από τις πιο γνωστές πλέον δράσεις ΕΚΕ σε σχέση με το ανερχόμενο σε δυναμική δρομικό κίνημα, είναι η Running Team της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Wind. Η Wind Running Team ιδρύθηκε το 2011, όταν εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν στον Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε, η ομάδα συμμετέχει κάθε χρόνο σε πλήθος δρομικών διοργανώσεων όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, οι αγώνες Run Greece ανά την Ελλάδα κ.α., μεταφράζοντας τη συμμετοχή της σε έμπρακτη στήριξη προς κοινωφελείς οργανισμούς.

LG, Αθλητές του Αύριο: Πρεσβεύοντας το μήνυμα «Life is Good, η ζωή είναι ωραία όταν συμμετέχεις!», η εταιρεία LG προχώρησε το 2017 στην ένταξη της δράσης «Αθλητές του Αύριο» στο πρόγραμμα ΕΚΕ που υλοποιεί. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που επιδιώκει να ενθαρρύνει παιδιά και εφήβους να συνεχίσουν να αθλούνται, έτσι ώστε να αναδείξει τη νέα γενιά αθλητών, αξιοποιώντας διαφορετικές πρακτικές, όπως οι αθλητικές υποτροφίες. Μέσα στο 2017 η LG έφερε τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε επαφή με μέντορες όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο Giannakis Academy, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Bogdan Bogdanovic στο LG AegeanBall Festival και οι Παναγιώτης Φασούλας και Χρήστος Χαρατάσος στο Spetses Mini Marathon.

Bwin, «Ποιος έκλεψε το κύπελλο»: Η στοιχηματική εταιρεία bwin λάνσαρε πρόσφατα την καμπάνια «Ποιος έκλεψε το Κύπελλο», καλώντας το κοινό να ψηφίσει τη ΜΚΟ ή Ίδρυμα της επιλογής του που η ίδια θα ενισχύσει οικονομικά. Στην καμπάνια, ο κάθε φορέας «εκπροσωπείται» από έναν κορυφαίο θρύλο του ποδοσφαίρου: Ο Μαραντόνα «εκπροσωπεί» την ΕΛΕΠΑΠ, ο Καφού τους Γιατρούς του Κόσμου, ο Ντελ Μπόσκε το Make a Wish, ο Έφενμπεργκ την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Η Ιωάννα Μπερίου της bwin, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που είχαμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε μία τεράστια διαφημιστική καμπάνια, η οποία θα τρέξει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε αιτήματα που έχει γεννήσει η ελληνική κοινωνία και που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της bwin».

IN THE NEWS
– Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε το 1ο «ΟΠΑ Run» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το ιστορικό πάρκο στο Πεδίο του Άρεως με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο εδώ και 100 χρόνια. Στη δράση συμμετείχαν πάνω από 1.200 φοιτητές, μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, κάτοικοι κ.α. Το ΟΠΑ Run αποτελεί τη μαζικότερη κοινωνική δράση του Πανεπιστημίου των τελευταίων ετών.
– Τα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ συμμετείχαν στο φετινό 6o Sail For Pink, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης.
– Η ομάδα άθλησης της Δέλτα συμμετείχε για δεύτερη φορά στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «No Finish Line» της Αθήνας, στηρίζοντας την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Η Ομάδα της Δέλτα συγκέντρωσε 3.656 χλμ. και η εταιρεία προσέφερε 1 ποτήρι Γάλα Βλάχας εβαπορέ για κάθε χιλιόμετρο που διήνυσαν οι εργαζόμενοί της, στα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».
– Για 5η συνεχή χρονιά, τα μέλη της IKEA Running Team συμμετείχαν στον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος», με στόχο την ενίσχυση του προγράμματος ΕΚΕ της ΙΚΕΑ, «Σταθμοί Χαράς». Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής η ΙΚΕΑ στηρίζει και εξοπλίζει δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας.
– Η Μπάρμπα Στάθης έδωσε το «παρών» στον Παιδικό Αγώνα Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη για 2η χρονιά, με στόχο την προώθηση των αξιών της σωστής διατροφής και του αθλητισμού.
– Η Allianz Ελλάδος τιμήθηκε με βραβείο χορηγού από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες για τη μακρόχρονη προσφορά στο Παραολυμπιακό Κίνημα. Η Allianz Ελλάδος είναι από τους πρώτους χορηγούς της Παραολυμπιακής Επιτροπής και επίσης ασφαλίζει τις ελληνικές αποστολές στους αγώνες.

    INTERVIEW: ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, LG
    «O αθλητισμός έχει τη δύναμη ν’ αλλάξει τον κόσμο»

Ιδιαίτερη σημασία για το θέμα «CSR & Αθλητισμός», έχει φυσικά η άποψη του ίδιου του brand και της επιχείρησης που εκπονεί ανάλογες δράσεις. Η Τζώρτζια Σταυροπούλου, Corporate & Business Units Marketing Manager της LG, απαντά στις ερωτήσεις μας σκιαγραφώντας τα συστατικά αυτής της δυνατής σχέσης.

    MW: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κύρια «πλεονεκτήματα» που μοιάζει να έχει για τις επιχειρήσεις σήμερα ο ευρύτερος χώρος του αθλητισμού, ως πεδίο δράσεων ΕΚΕ;

Τζώρτζια Σταυροπούλου: Ο αθλητισμός στην Ελλάδα αποτελούσε ανέκαθεν ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας και κοινωνίας. Σε μία εποχή που πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πάντα «εκτεθειμένοι» σε πολύπλευρο περιεχόμενο, θεωρούμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς και τον ιδανικότερο δίαυλο προκειμένου μία εταιρεία να μεταφέρει τα μηνύματα και τις αξίες που πρεσβεύει. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση μιας εταιρείας σε αθλήματα με μαζική απήχηση και η συμμετοχή του κόσμου στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ έχει αρκετά μεγάλη δυναμική που είναι ικανή να οδηγήσει σε αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της σύνδεσης του καταναλωτή με το brand.

    Ποιο είναι εκείνο το «στοιχείο» που θεωρείτε ότι κινητοποιεί ιδιαίτερα τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις ΕΚΕ οι οποίες συνδέονται με αθλητικά events;


Πλέον οι καταναλωτές είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι. Σίγουρα συνδέονται με ένα brand «προϊοντικά», ωστόσο ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για τις αξίες που αυτό πρεσβεύει και όταν ταιριάζουν με τις δικές τους, είναι πολύ πιθανό να γίνουν ένθερμοι υποστηρικτές των δράσεών του. Οπότε το «στοιχείο» που κινητοποιεί τη συμμετοχή των πολιτών είναι όταν αντιλαμβάνονται τον «απώτερο σκοπό» και την ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης που θέλει να προσφέρει ένα brand μέσα από μία δράση ΕΚΕ.

    Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά συστατικά για δράσεις ΕΚΕ στο χώρο του αθλητισμού με ευρεία απήχηση και κοινωνικό αντίκτυπο; Ποια είναι δηλαδή τα σημεία που χρήζουν προσοχής;


Στην LG θεωρούμε ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη ν’ αλλάξει τον κόσμο και να τον εμπνεύσει. Xτίζει προσωπικότητες και μελλοντικούς πρωταθλητές ενώ ταυτόχρονα προάγει το κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμα ΕΚΕ της LG «Αθλητές του Αύριο» είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και έφηβους, έως και 17 χρονών, που αγαπούν την άθληση και τον δραστήριο τρόπο ζωής. Στόχος μας είναι μέσα από την αξιοποίηση της δύναμης του αθλητισμού, να τοποθετηθούμε ως μία εταιρεία που θέλει να μεταδώσει τη χαρά της συμμετοχής, να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τους νέους να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρόπο ζωής.

Αξιοποιώντας διαφορετικές πρακτικές όπως οι αθλητικές υποτροφίες, τους παροτρύνουμε να συνεχίσουν να αθλούνται, να βελτιώνονται ως αθλητές και να εξελίσσονται ως προσωπικότητες. Συνολικά, η χορηγική επένδυση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ «Αθλητές του Αύριο» έγινε βάσει στρατηγικού πλάνου και έχει βάθος χρόνου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε δράση ΕΚΕ στο χώρο του αθλητισμού. Επίσης, ένα πολύ βασικό συστατικό είναι ότι πάντα αναζητούμε τρόπους για να εξελίξουμε το πρόγραμμά μας. Εκτός από τις υποτροφίες που δίνουμε στα παιδιά, φέτος συμβάλλουμε περαιτέρω μέσω της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας τα προϊόντα μας με σκοπό να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις προπονήσεις.

Focus Points
• Ο αθλητισμός είναι κατ’ εξοχήν συμμετοχικός και οι φορείς του αποτελούν ισχυρούς διαμορφωτές της Κοινής Γνώμης που μπορούν να κινητοποιήσουν, ενεργοποιήσουν και στρέψουν μεγάλη μερίδα κοινού προς σκοπούς
και δράσεις
• Οι αθλητές, ως προβεβλημένα υποκείμενα της αθλητικής πραγματικότητας, είναι αυτοί που με παράδειγμα τη σκληρή δουλειά, τον ευγενή συναγωνισμό, την επιμονή και το ήθος δείχνουν το δρόμο για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη
• Ο αθλητισμός αποτελεί ένα κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων και ιδανικό δίαυλο προκειμένου μία εταιρεία να μεταφέρει τα μηνύματα και τις αξίες που πρεσβεύει
• Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε δράσεις ΕΚΕ στο χώρο του αθλητισμού, οφείλουν να γίνονται βάσει στρατηγικού πλάνου και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
• Τα αθλήματα με μαζική απήχηση έχουν δυναμική ικανή να οδηγήσει σε αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της σύνδεσης του καταναλωτή με το brand