Στην «πρώτη γραμμή» για την οικοδόμηση της φήμης του πελάτη τους, καθώς και την προστασία της σε περίπτωση κρίσης, βρίσκονται οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων. Απορρίπτοντας δε το one-size-fits-all σε επίπεδο επικοινωνιακού σχεδιασμού, αξιοποιούν την αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια και την εξατομίκευση στην επικοινωνία, αλλά και στο περιεχόμενο που παράγουν, είτε αυτό προορίζεται για τα παραδοσιακά μέσα, είτε για το digital.

Την πολυεπίπεδη και εξ ορισμού πολύπλοκη έννοια της εταιρικής φήμης καλούνται να διαφυλάξουν τα agencies δημοσίων σχέσεων, προσφέροντας, παράλληλα, προστιθέμενη αξία στον πελάτη τους και προστατεύοντας αυτό που χαρακτηρίζουν ως το σημαντικότερο «περιουσιακό στοιχείο» κάθε σύγχρονου οργανισμού. Και αυτό, διότι οι εταιρείες αναθέτουν σε αυτά τη στρατηγική επικοινωνίας τους, με σκοπό την ισχυροποίηση των ίδιων και των brands που εκπροσωπούν. Εξάλλου, όπως επισημαίνουν στελέχη του εγχώριου PR, το καθήκον αυτό αποτελεί το Α και το Ω για τις εταιρείες, καθώς η εταιρική φήμη κτίζεται με μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται χρόνο και απαιτεί συνέπεια, συνέχεια και δημιουργικότητα, ενώ καθορίζεται από όλα τα «σημεία επαφής» ενός corporate brand με το σύνολο των stakeholders.

Στην «πρώτη γραμμή» και για την προστασία του πελάτη
Οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων έρχονται ως αρωγοί, υποστηρικτές και, ενίοτε, ενορχηστρωτές της προσπάθειας των επιχειρήσεων να χτίσουν τη φήμη τους, χρησιμοποιώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να την αναδείξουν ακόμα περισσότερο. «Η διαφύλαξη της εταιρικής φήμης κάθε επιχείρησης είναι μια διαδικασία συνεχής, με πολλούς πιθανούς κινδύνους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που κάθε εταιρεία PR οφείλει να έχει καταγράψει και να έχει λάβει υπόψη κατά την κατάρτιση του επικοινωνιακού της πλάνου», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Λιμπέρης, Administrative Manager της Palladian Communication Specialists. Παρατηρεί, μάλιστα, ότι ακόμη και σε μια δύσκολη συγκυρία κρίσης, η οποία μπορεί να απειλήσει την εταιρική φήμη, «στόχος είναι πάντα να βρισκόμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει, ακόμα και αν, για τον ίδιο τον πελάτη, η απειλή μπορεί να μην είναι καν ορατή». Στον «προστατευτικό» ρόλο των PR agencies στέκεται και ο Δημήτρης Ρούλιας, Διευθύνων Εταίρος της Out of the Box και ΓΓ της ΕΔΕΕ, σημειώνοντας ότι τα pr agencies καλούνται, μεταξύ άλλων, «να χαρτογραφούν τα “επικίνδυνα” ζητήματα, να σχεδιάζουν τη σωστή προετοιμασία απέναντι στα απρόβλεπτα γεγονότα και, σε περίπτωση μιας πραγματικής κρίσης, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία της φήμης» του πελάτη τους.

«Πυξίδα» η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια και οι stakeholders
Multimedia και εξατομικευμένο -για τους stakeholders- περιεχόμενο, αυθεντικότητα στην επικοινωνία, στροφή στην Generation Z, αλλά και περαιτέρω ενσωμάτωση του τριπτύχου inclusion-diversity-awareness, είναι μόνο κάποιες από τις τάσεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο των δημοσίων σχέσεων το 2023. Όπως εξηγεί το St. Paul’s Institute of Communication Education, ο τομέας του PR επηρεάζεται άμεσα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία επηρεάζονται, με τη σειρά τους, από μια ποικιλία μεταβλητών και αλλαγών, σχετιζόμενων με την τεχνολογία, την αγορά ή την κοινωνία. Ειδικότερα, οι επαγγελματίες του PR θα κληθούν να χρησιμοποιούν, στο εξής, ένα μείγμα πλατφορμών, προκειμένου να δημιουργήσουν και να μοιραστούν περιεχόμενο ικανό να προκαλέσει την αλληλεπίδραση του κοινού. Παράλληλα, θα χρειαστεί να εστιάσουν στην παραγωγή και στην αποστολή relevant και personalized πληροφορίας για το κοινό-στόχος μέσω data analytics και συμπερασμάτων τα οποία εξήγαγαν από data sets, ικανά να καταστήσουν τον πελάτη «ορατό» στα κατάλληλα σημεία και στο κατάλληλο ακροατήριο. Επιπλέον, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα brands που εκπροσωπούν, χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα και συμφωνία μεταξύ λόγων και έργων, ως πρωταρχικών παραγόντων για την επιτυχία τους και την εμπιστοσύνη του κοινού τους. Επιπρόσθετα, θα χρειαστεί να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην Generation Z, την επόμενη γενιά καταναλωτών, αναλύοντας τις τάσεις που ακολουθούν και χτίζοντας μια ειλικρινή σχέση μαζί τους, καθώς και να ενσωματώνουν έμπρακτα στη φιλοσοφία τους τις αρχές της συμπεριληπτικότητας, της ποικιλομορφίας και του awareness.

Content και digital άρρηκτα συνδεδεμένα με το strategy
Οι στρατηγικές επικοινωνίας μπορούν ή θα έπρεπε να εγγυώνται τη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης με το καταναλωτικό κοινό. Ωστόσο, για την αποτελεσματική επίτευξή της, οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να εντοπίσουν τις ανάγκες του κοινού-στόχος και, μέσω της ικανοποίησής τους, να το προσεγγίσουν. Στο περιεχόμενο ως όχημα για κάθε στρατηγική επικοινωνίας αναφέρεται η Μαριτζίνα Καλογνωμά, Senior Account Director, Head of Brand Communication της Touchpoint Strategies. «Η διαμόρφωση του περιεχομένου που “μιλάει” στο κοινό μας πιο αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις τάσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών, είναι ένα από τα “χρυσά κλειδιά” για τη διασφάλιση της επιτυχίας μιας στρατηγικής και αυτό θα πρέπει να απαντάει πάντα στις ανάγκες του. Συνεπώς, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού δεν διαμορφώνουν απλώς τις στρατηγικές επικοινωνίας, τις καθορίζουν στο σύνολο τους, τις διαφοροποιούν και τις εξελίσσουν», υπογραμμίζει. Ένα ενημερωμένο, ευαισθητοποιημένο, αλλά και πιο «διαβασμένο» κοινό περιγράφει η Μυρσίνη Μαρούλη, Account Director της Gravity the Newtons, σημειώνοντας ότι ο σύγχρονος καταναλωτής διαθέτει υψηλά ethics standards. Παρατηρεί, μάλιστα, ότι, «όλο και περισσότερες εταιρείες μετασχηματίζονται με τα πρότυπα του ESG, μια διαδικασία η οποία ενέχει κόστος και χρόνο. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών και καταστημάτων, αλλά και του καταναλωτικού κοινού. Ο ρυθμός που επιτεύχθηκε η μετάβαση ήταν πολύ γρήγορος και, αντίστοιχα, έπρεπε να προσαρμοστεί και όλη η επικοινωνία γύρω από αυτό. Πλέον, με την ομαλοποίηση της αγοράς, βλέπουμε πως ο καταναλωτής έχει αυξήσει την digital εξυπηρέτησή του, διατηρώντας, όμως, σε υψηλά επίπεδα την επαφή με τα φυσικά καταστήματα όλων των κλάδων».

Ευθυγράμμιση με τα ESG και συμμαχίες στο industry
Σε διεθνές επίπεδο και σε ευθυγράμμιση με την ταχεία υιοθέτηση των κριτηρίων ESG από κάθε επιχειρηματικό κλάδο, η Edelman αποφάσισε, σύμφωνα με το AdAge, στις αρχές του έτους, να παύσει τη συνεργασία με πελάτες οι οποίοι δεν ευθυγραμμίζονται με τα νέα της κριτήρια ESG. Ο κολοσσός των PR δεχόταν, όπως έγινε γνωστό, ισχυρές πιέσεις από ακτιβιστές του κλίματος αναφορικά με την εκπροσώπηση συγκεκριμένων πελατών και προχώρησε σε μια διαδικασία αξιολόγησης των περισσότερων των 330 συνεργατών της, κατόπιν αιτήματος της οργάνωσης Clean Creatives να «απολύσει» τις βιομηχανίες πετρελαίου και αερίου -ιδιαίτερα τις Exxon Mobil και Shell. Η απόφαση της Edelman εντάχθηκε σε μια εν εξελίξει στρατηγική βιωσιμότητας η οποία περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως η θέσπιση λειτουργικών αρχών που θα πρέπει να υιοθετούνται τόσο εσωτερικά, όσο και από τις εταιρείες που την επιλέγουν. Παράλληλα, η International Communications Consultancy Organisation (ICCO) παρουσίασε το πρώτο της white paper με τίτλο «Modern Communication Challenges for Society», αναλύοντας τον ρόλο της βιομηχανίας των δημοσίων σχέσεων για τη βελτίωση του παγκόσμιου τοπίου media και επικοινωνίας. Το white paper αναγνώριζε την ελευθερία των Μέσων και την ελευθερία του λόγου, τον μιντιακό αλφαβητισμό και εκπαίδευση, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και τη δεοντολογία των ψηφιακών Μέσων ως τις τρεις πιο σημαντικές θεματικές στις οποίες το PR θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Απεύθυνε δε κάλεσμα για μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ industries, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιογραφίας, της διαφήμισης, της τεχνολογίας και της διαμόρφωσης πολιτικών.

Δημιουργία νέας γενιάς στελεχών και εγρήγορση στον κλάδο
Και ενώ η καθημερινότητα κατακλύζεται από όρους όπως fake news, personalization, πολυκαναλικότητα, τεχνολογία, μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες, παραπληροφόρηση, content creators, crisis management κ.ά., οι επαγγελματίες των PR διευκρινίζουν ότι η διάδοση της πληροφορίας, η υγειονομική κρίση και η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και των social media δημιουργούν νέες ανάγκες σε εταιρείες, οργανισμούς και συνολικά στα brands. «Είναι θεμελιώδης αρχή για τους ανθρώπους της επικοινωνίας να αντιλαμβάνονται το σύνολο των τάσεων και των προκλήσεων, να τις κατανοούν και να δρουν αποτελεσματικά σε κάθε νέο περιβάλλον που δημιουργείται», επισημαίνει η Μαριτζίνα Καλογνωμά και κάνει λόγο για μια ολιστική προσέγγιση των πραγμάτων και σταδιακή και κατά περίπτωση εξειδίκευση. «Προσωπικά, θα ήθελα ο χώρος μας να εστιάσει στη δημιουργία της νέας γενιάς στελεχών. Η τεχνολογία έχει προσφέρει στον κλάδο μας, την τελευταία δεκαετία, τρομερή εξειδίκευση στα στελέχη μας -βλέπετε digital marketing, performance, influencers, marketing, content creators, social media κ.ά. Ωστόσο, αυτή η εξειδίκευση φαίνεται να φέρνει και έλλειψη από στελέχη της αγοράς που μπορούν να δουν σφαιρικά την επικοινωνία και όχι τμητοποιημένα», επισημαίνει. Από την πλευρά της, η Μυρσίνη Μ αρούλη, σχολιάζει ότι στο σύγχρονο περιβάλλον η ανάγκη, αλλά και πρόκληση, η οποία υπάρχει «είναι να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση και να προσεγγίζουμε οτιδήποτε νέο, θετικό ή αρνητικό, έγκαιρα, προκειμένου οι ενέργειες και οι δράσεις που θα δημιουργήσουμε είτε να αυξήσουν το brand equity, είτε να μην το μειώσουν».

«Εγκαίνια» στο metaverse και «πτήσεις» στο διάστημα
Στο μεταξύ, η «επέλαση» του metaverse άγγιξε και τον κλάδο του PR με τον βρετανικό όμιλο PR W Communications να λανσάρει ένα PR και creative agency αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση πελατών στον συγκεκριμένο χώρο, έγραψε το The Drum. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του agency, Warren Johnson, το W3 αποτελεί το πρώτο virtual PR agency στον κόσμο, εξειδικεύεται σε δουλειές που θα προορίζονται για πλατφόρμες εικονικής πραγματικότητας και περιλαμβάνει, στους ιδρυτικούς πελάτες του, το Institute of Engineering and Technology και το brand ουίσκι Monkey Shoulder. Επιπλέον, μια ελληνική εταιρεία επικοινωνίας, η Red.comm, ειδικευμένη στην επικοινωνία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, προσεκλήθη να αποτελέσει μέρος του ιδρυτικού πυρήνα του πρώτου δικτύου ανεξάρτητων γραφείων marketing, επικοινωνίας και PR για τον τομέα του διαστήματος, Space Communications Alliance (SCA). Σκοπός της ήταν να φέρει σε επαφή τους πρωτοπόρους του διαστημικού τομέα με πελάτες και συνεργάτες, μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και marketing, αξιοποιώντας κανάλια όπως Β2Β επικοινωνία, ΜΜΕ και social media.

Άφιξη με ονοματεπώνυμο στην ελληνική αγορά
Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στον εγχώριο κλάδο των δημοσίων σχέσεων, με την MSL, το public relations agency του Publicis Groupe, να έρχεται επίσημα στη χώρα μας και να εντάσσεται στα comms brands του ομίλου, μαζί με τις Publicis, Leo Burnett και Digitas, με στόχο να προσφέρει «real impact» στην επικοινωνία πελατών, όπως οι Αdidas, Procter & Gamble, Samsung, Visa και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επιπλέον, μόλις πριν μερικές ημέρες, η V+O Communication κατέκτησε, για μια ακόμα χρονιά, το Χρυσό βραβείο IPRA Golden World Awards (GWA). Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες, αυτή του «Reputation & Brand Management», για τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής PR επικοινωνίας για το λανσάρισμα του The Ellinikon Experience Park, αναδεικνύοντας, με τον πιο δημιουργικό τρόπο, το έργο, αλλά και τη δέσμευση της Lamda Development να παραδώσει στο κοινό ένα πάρκο γεμάτο εμπειρίες, προσβάσιμο σε όλους.

Έμφαση στο digital για ένα «ιδανικό» επικοινωνιακό πλάνο
Το σωστό mix ενεργειών, ανάλογα με το προφίλ του πελάτη, αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τις αξίες κάθε brand αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του κατάλληλου επικοινωνιακού πλάνου. Και καθώς «ιδανικό» πλάνο με την έννοια του one-size-fits-all δεν υφίσταται, όπως εξηγούν τα στελέχη του PR industry, το καταλληλότερο είναι εκείνο το οποίο εξυπηρετεί, με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες κάθε πελάτη. «Στην Palladian Communications, η ενασχόλησή μας με τον κάθε πελάτη γίνεται ξεχωριστά και με έμφαση πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχει βάσει του τομέα ενασχόλησής του, των δραστηριοτήτων και των περιοχών που θέλει και ο ίδιος να δώσει έμφαση», περιγράφει η Μαρίτα Καζαδέλλη, Account Director, της Palladian Communication Specialists. Το PR agency ενσωματώνει στον σχεδιασμό του και τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας, καθώς, «κατά την post-Covid εποχή, η χρήση τους στην επικοινωνία αυξήθηκε σημαντικά, όπως σταδιακά αυξάνεται και η ψηφιακή ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας -όλο και περισσότερο ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο, αυξάνουμε τη διάδρασή μας με τα social media και η κουλτούρα χρήσης των παραδοσιακών μέσων στην επικοινωνία παίρνει σταδιακά μια άλλη μορφή», εξηγεί.
Και ενώ η digital στρατηγική ήρθε για να μείνει, διαθέτοντας τα εργαλεία για σημαντικά αποτελέσματα, ο ρόλος του PR agency, σύμφωνα με την Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action Global Communications Greece, είναι να μπορεί να επιλέξει τα σωστά προς αξιοποίηση εργαλεία ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το κοινό που στοχεύει και τις ενέργειες που θέλει να επικοινωνήσει. «Κάθε περίοδος δημιουργεί νέες ανάγκες πάνω στις οποίες πρέπει να χτίζουμε την επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να παραμένουμε επίκαιροι και κοντά στα επιμέρους κοινά», καταλήγει η ίδια.


Κωνσταντίνος Λιμπέρης, Administrative Manager, Palladian Communication Specialists

«Η εταιρική φήμη συνδέεται με τις επιδόσεις στα κριτήρια ESG»
«Όλο και περισσότερο η εταιρική φήμη κάθε επιχείρησης τείνει να συνδέεται με τις επιδόσεις που εκείνη πετυχαίνει στα κριτήρια ESG. Το τρίπτυχο “Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση” και πώς οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους μια σειρά πρακτικών και δράσεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, σε μικρότερη και μεγαλύτερη κλίμακα, επηρεάζει πλέον, σε μεγάλο βαθμό, την άποψη των εξωτερικών, αλλά και εσωτερικών stakeholders τους και την καλλιέργεια της εταιρικής τους φήμης. Θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στην πτυχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και να πω ότι οι ενέργειες που στοχεύουν στα εσωτερικά κοινά των επιχειρήσεων, ίσως και να έχουν μια παραπάνω βαρύτητα, με δεδομένο ότι η εταιρική φήμη κάθε επιχείρησης διαμορφώνεται πρωτίστως από μέσα προς τα έξω. Η διαφύλαξη της εταιρικής φήμης κάθε επιχείρησης είναι μια διαδικασία συνεχής, με πολλούς πιθανούς κινδύνους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που κάθε εταιρεία PR οφείλει να έχει καταγράψει και να έχει λάβει υπόψη κατά την κατάρτιση του επικοινωνιακού της πλάνου».


Μυρσίνη Μαρούλη, Account Director, Gravity the Newtons

«Κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική, περιεχόμενο και media mix»
«Διανύουμε μία εποχή όπου το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς και ως εκ τούτου και οι τάσεις. Σε αυτό έχουν συμβάλλει η ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας, η υγειονομική κρίση και η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και των social media, δημιουργώντας νέες ανάγκες σε εταιρείες, οργανισμούς και συνολικά στα brands. Ο ρόλος της εταιρείας επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων είναι να αφουγκράζεται την κοινωνία, να αξιολογεί ανά περίπτωση τις νέες τάσεις και να σχεδιάζει, μαζί με τις εταιρείες που εκπροσωπεί, την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική, το κατάλληλο περιεχόμενο και το κατάλληλο media mix, ώστε να προσεγγίσει τα κοινά-στόχος. Στο “νέο” αυτό περιβάλλον, δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Η ανάγκη που υπάρχει -και αυτό θα χαρακτήριζα ως το challenge που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον κλάδο- είναι να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση, ώστε να προσεγγίζουμε οτιδήποτε νέο, θετικό ή αρνητικό, έγκαιρα, ώστε οι ενέργειες και οι δράσεις που θα δημιουργήσουμε είτε να αυξήσουν το brand equity, είτε να μην το μειώσουν».


Πρόσφατα new businesses
Σε νέες συνεργασίες προχωρά ο κλάδος των δημοσίων σχέσεων, επιστρατεύοντας, προς όφελος των πελατών τους, τις δεξιότητες και τις πρακτικές τους. Ενδεικτικά, κάποια από τα σημαντικότερα new businesses του τελευταίου χρονικού διαστήματος είναι τα ακόλουθα:

 • Η Αία Relate ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας για την Sarkk ΑΕΒΕ, τον αποκλειστικό διανομέα των brands Tommy
 • Hilfiger και Calvin Klein σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.
 • Η Communication Effect ανέλαβε τα media relations της Shell Marine στην ελληνική αγορά, μέσω της συνεργασίας της με την Edelman.
 • H Hill + Knowlton Strategies ανέλαβε, για λογαριασμό της Novibet, την επικοινωνιακή στρατηγική, το γραφείο Τύπου, τις σχέσεις με τα ΜΜΕ και την προβολή των προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας. Επιπλέον, ανέλαβε το λανσάρισμα και την εξ ολοκλήρου επικοινωνία της παρουσίασης της εταιρείας Klarna στην ελληνική αγορά.
 • Η Pitch ανέλαβε τη διοργάνωση του press event και των media relations της Pepco, με το event να πραγματοποιείται την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το πρωί στο πρώτο κατάστημα της εταιρείας στην
 • Ελλάδα, δύο ημέρες πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας του.
 • Η Socialab αναδείχτηκε νικήτρια, μετά από spec που διενήργησε το Beat, για την ανάθεση του λογαριασμού σε θέματα δημοσίων σχέσεων, media relations και events, αλλά και του digital για social media και activation.
 • Η Τhe Κompany προχώρησε σε συνεργασία με τη streaming πλατφόρμα του ομίλου Antenna, Ant1+, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία της και ξεκίνησε συνεργασία με τη ΘΚ Σκαγιάς ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει τη 360° επικοινωνία της Skag.
 • Την Touchpoint Strategies επέλεξαν για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στρατηγικής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων οι Καλλιμάνης/Dardanel Greece, Beverage World και Skroutz.
 • Στην W2Strategy ανέθεσε η Carrefour τη διαχείριση των δημοσίων σχέσεών της στην Ελλάδα.
 • Τις εταιρείες Weber Shandwick / McCann Athens και Socialdoo επέλεξε η Polygreen για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιωσιμότητας.

Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager, Action Global Communications Greece

«Προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στον πελάτη»
«Το χτίσιμο της εταιρικής φήμης είναι ένα σύνθετο ζήτημα και για να επιτευχθεί χρειάζεται χρόνο και μεθοδικότητα, τόσο από την πλευρά της επιχείρησης, όσο και από την πλευρά του agency. Ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για το χτίσιμο μια σχέσης εμπιστοσύνης με το κοινό θεωρώ την ακεραιότητα, τις αξίες, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Μεγάλο ρόλο παίζουν και πιο αντικειμενικοί παράγοντες, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει μια εταιρεία, το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, το θετικό αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία, η υιοθέτηση και ανάδειξη βιώσιμων και καλών πρακτικών και το δυνατό employer branding. Ο ρόλος του agency εδώ είναι καθοριστικός, μια και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οφείλει να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται όλες αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Πρέπει να χτίσει την επικοινωνία πάνω σε ένα σωστό προφίλ, προσφέροντας, κατ’ επέκταση, προστιθέμενη αξία στον πελάτη, ούτως ώστε η επικοινωνία και το branding να γίνουν ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης μιας εταιρείας».


Μαριτζίνα Καλογνωμά, Senior Account Director, Head of Brand Communication, Touchpoint Strategies

«Σύνδεση του “θέλω” του κοινού με το offering της εταιρείας»
«Οι στρατηγικές επικοινωνίας δημιουργούνται για να επιτευχθεί μια αμφίδρομη σχέση με τους καταναλωτές, να απαντήσουν σε αυτές, είτε ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, είτε αγοράζοντας ένα προϊόν. Για να μπορέσουμε ως ομάδα να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να αντιληφθούμε τις ανάγκες του κοινού μας και πώς θα το προσεγγίσουμε. Ανεξάρτητα από τις τακτικές που θα επιλέξουμε για την κάθε καμπάνια, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι αυτό που επικοινωνούμε δημιουργεί αξία τόσο στο κοινό-στόχος, γιατί αντανακλά στα “θέλω” τους, όσο και στην ίδια την εταιρεία ή στο προϊόν, γιατί εκφράζει με συνέπεια τι προσφέρει. Αν δεν επιτευχθεί η σύνδεση μεταξύ του “θέλω” των καταναλωτών και του offering από την πλευρά της εταιρείας, χάνεται η εμπιστοσύνη και, κατ’ επέκταση, η επιτυχία της επικοινωνίας. Συνεπώς, το περιεχόμενο σε κάθε στρατηγική επικοινωνίας είναι το κύριο όχημά μας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας».


Δημήτρης Ρούλιας, Διευθύνων Εταίρος, Out of the Box & ΓΓ ΕΔΕΕ

«Κάθε σοβαρή επικοινωνιακή προσέγγιση είναι εξ ορισμού digital»
«Το “ιδανικό” επικοινωνιακό πλάνο είναι αυτό που στηρίζεται σε γνώση του κοινού-στόχος, σε κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών, τεχνολογικών και οικονομικών συνθηκών μιας δεδομένης περιόδου, σε ισορροπημένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επικοινωνιακών εργαλείων. Είναι τολμηρό και δημιουργικό και, ταυτόχρονα, ευέλικτο: δεν παγιδεύεται σε στερεοτυπικές προσεγγίσεις και επικοινωνιακές “μανιέρες”. Όσο για τη βαρύτητα του digital, σήμερα αυτή η συζήτηση είναι άνευ νοήματος: η ψηφιακή πραγματικότητα είναι δεδομένη, τα ψηφιακά εργαλεία εξελίσσονται με απίθανες ταχύτητες, τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα έχουν τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση της γνώμης -αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Επομένως, κάθε σοβαρή επικοινωνιακή προσέγγιση είναι εξ ορισμού digital. Με δεδομένη αυτήν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου επικοινωνιακού τοπίου, τα PR agencies είναι πολύ καλά τοποθετημένα για να παίξουν τον ρόλο του στρατηγικού συμβούλου, του ενορχηστρωτή της επικοινωνίας. Ο ρόλος αυτός φαίνεται να ενισχύεται διαρκώς, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας. Η περίοδος, μάλιστα, της πανδημίας επιβεβαίωσε εμφατικά αυτήν την τάση».