Προειδοποίηση για τη μη τήρηση της υποχρέωσης να διαχωρίζεται το πρόγραμμα από τις διαφημίσεις, απευθύνει στους τηλεοπτικούς σταθμούς το ΕΣΡ με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, κατόπιν καταγγελιών από πολίτες, το Συμβούλιο εξέτασε αυτεπάγγελτα και ενδεικτικά το ζήτημα και διαπιστώθηκε ότι τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας δεν τηρούν τη νομοθεσία σχετικά με τη μετάδοση διαφημίσεων.

Λόγω αυτού, τους επιβλήθηκε ως κύρωση η σύσταση να τηρούν σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση «να διαχωρίζουν με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο το πρόγραμμα που προβάλλουν από τις διαφημίσεις και τις λοιπές εμπορικές ανακοινώσεις».

Η απόφαση για επιβολή σύστασης στα κανάλια ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς τρία μέλη του ΕΣΡ μειοψήφησαν ζητώντας την επιβολή χρηματικού προστίμου. Ομόφωνα ελήφθη απόφαση να δοθεί εντολή στο προσωπικό του ΕΣΡ να παρακολουθεί συστηματικά κάθε συναφές με τις εμπορικές ανακοινώσεις, για να υπάρχει πιο στενός έλεγχος σχετικά με παραβιάσεις που αφορούν στην προβολή διαφημίσεων.