Με μία νέα πολυσέλιδη ηλεκτρονική έκδοση, υπό τον τίτλο «ESG & Sustainability: Heaven can wait» κυκλοφόρησε το δεύτερο δίγλωσσο eBook των εκδόσεων Motori, με την επιστημονική υποστήριξη του CSR Hellas.

Το δίγλωσσο eBook στη δεύτερή του έκδοση εστιάζει σε θέματα όπως η Ηγεσία και η Δίκαιη Μετάβαση, η Ανταγωνιστικότητα και η Κλιματική Ουδετερότητα, οι Βιώσιμες Υποδομές, η Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο ρόλος των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, η Εταιρική Διακυβέρνηση ως εργαλείο μετάβασης σε ένα υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, οι Αειφόρες Χρηματοδοτήσεις και τα ESG κριτήρια, καθώς και η ευθύνη των μελών των διοικητικών συμβουλίων, τα IFRS & ISSB και οι σύγχρονες προκλήσεις, οι προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλαδικές προσεγγίσεις και αναλύσεις.

Τη Διεύθυνση της Έκδοσης είχε η Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, ενώ Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διαφήμισης ήταν η Λήδα Θωμάκου. Στην έκδοση έχουν συνεισφέρει με αρθρογραφία επαγγελματίες που σχετίζονται με την εταιρική βιωσιμότητα, τα κριτήρια ESG και την κοινωνική υπευθυνότητα.