Μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ

Εταίροι στην υλοποίηση του έργου είναι από την Ελλάδα το Κέντρο Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Αττικής, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος, μέσω της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΕΣΜΑ (Ελληνική Εταιρία Συμβούλων Μάνατζμεντ) και η ANCE (Athens Network of Collaborating Experts), και από το Ουζμπεκιστάν ο Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών (BWA) και ο Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (UZACE).

Το έργο θα παρουσιάσει νέες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχύσει την ευημερία στις περιοχές-στόχους, και θα δώσει συμβουλές για την πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα, τη δικτύωση και τη χρηματοδότηση, κ.α. Σε συνεργασία με τις εθνικές και τοπικές αρχές οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και να ενισχύσουν την ικανότητά τους για δικτύωση και παροχή συμβουλών προς τις αρχές αναφορικά με μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος γενικότερα.