Για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ως παράγοντα κερδοφορίας

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Παστίδη, Διευθυντή ICAP Training Solutions, είναι παγκόσμια, με το 9% του συνόλου των απαντήσεων να έχουν δοθεί από έλληνες στελέχη Πωλήσεων. Στο επίκεντρο τίθενται οι παράγοντες που φαίνεται να είναι περισσότερο δημοφιλείς ανάμεσα στους κερδοφόρους οργανισμούς, με την ικανότητα να εστιάζουν στο μέλλον και να διαβλέπουν τις αλλαγές ώστε να τις αξιοποιήσουν πριν τον ανταγωνισμό να αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για την κερδοφορία τους. Την παρουσίαση των ευρημάτων ακολούθησε παρέμβαση του Κώστα Ζούλια, ICAP Human Capital Consulting Director.