Στη νέα, τρίτη έκδοση του βιβλίου, ο συγγραφέας επεξηγεί με κατανοητό και κριτικά τεκμηριωμένο τρόπο την πραγματοποίηση μιας έρευνας αγοράς-project. Ο ερευνητικός σχεδιασμός αναπτύσσεται με λεπτομέρειες και παραδείγματα από την αρχή ως το τέλος, καλύπτοντας απόλυτα τόσο τον καθηγητή όσο και τον μαθητή στο μάθημα «Σχέδιο Έρευνας» το οποίο διδάσκεται υποχρεωτικά στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Τεχνικές επαφής, δομημένες ή αδόμητες προσεγγίσεις, σύνταξη ερωτηματολογίου, τεχνικές δειγματοληψίας, μελέτη των κινήτρων και της συμπεριφοράς του καταναλωτή, οργάνωση και εκτέλεση μιας ποιοτικής έρευνας αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της έρευνας αγοράς, τα οποία πραγματεύεται το βιβλίο.

Ο συγγραφέας, με τη διεξοδική ανάλυση των επιμέρους αυτών στοιχείων, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταγραφούν αξιόπιστα και με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά, οι συνήθειες, οι τάσεις, τα πιστεύω και οι ανάγκες του πελάτη-στόχου, με απώτερο σκοπό την απόκτηση μιας πληρέστερης εικόνας για τον ίδιο αλλά και το περιβάλλον του.

Η διεξοδική ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της έρευνας αγοράς ακολουθείται από τους τρόπους διασύνδεσής τους. Έτσι, η σφαιρική γνώση της αγοράς οδηγεί στην επανάληψη της αγοράς του προϊόντος, το οποίο, ενσωματώνοντας ποιότητα και καινοτομία, είναι αρκετά «μοναδικό» και ελκυστικό ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Δρ. Μιχάλης Πετράκης έχει σπουδάσει Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, ενώ στο ίδιο πανεπιστήμιο πραγματοποίησε και το διδακτορικό του στην «Ποιοτική Έρευνα Αγοράς». Από το 1977 έως το 1994, ήταν Διευθυντής σε επιτελικό Υπουργείο στην Αθήνα. Έχει διδάξει και διδάσκει έρευνα αγοράς σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα όπως Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, κ.ά.

Υπήρξε ομιλητής σε πολλά συνέδρια και επίτιμος Πρόεδρος στο γραφείο ερευνών (R&D) του Ηρακλείου Κρήτης. Στο συγγραφικό του έργο εντάσσονται βιβλία όπως «Η σύνταξη της πτυχιακής διατριβής», «Έρευνα Μάρκετινγκ» κ.ά.

Τίτλος πρωτοτύπου: Έρευνα Marketing, Η Ερευνητική Μεθοδολογία

Έκδοση: ΑΘ. Σταμούλης, 2011, Σελίδες: 448, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €29,55 [www.stamoulis.gr]