Ξεκινώντας από το Facebook, η έρευνα αναφέρει ότι η διείσδυση στην Ελλάδα του πληθυσμού των Internet users είναι της τάξεως του 77%. Ένας στους δύο χρήστες του δηλώνει ότι είναι συχνά παθητικός χρήστης του μέσου, αφού η βασική ενέργεια που ακολουθεί σε ποσοστό 50%, είναι το «like», όπως φαίνεται και από το Σχήμα 1. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του 2011 και του 2012, παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των «φίλων» της τάξης του 40%.

Oι Facebook users όντας πλέον πιο ώριμοι στη χρήση του μέσου, έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν προβληματισμούς ως προς τη χρήση του, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο Σχήμα 2. Το 46% έχει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ειδήσεων που λαμβάνει, το 40% δηλώνει ότι θεωρεί ότι παραβιάζεται η προσωπική του ζωή, ενώ ένας στους επτά θεωρεί ότι το Facebook τον απομακρύνει από τους πραγματικούς του φίλους. Όσον αφορά στο Twitter, ένα μέσο με αριθμό χρηστών που ξεπερνά τους 210.000 στην Ελλάδα, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Το 73% των χρηστών του δηλώνει ότι προτιμά να παρακολουθεί τις εξελίξεις και πάνω από ένας στους δυο χρήστες δηλώνει ότι αφήνει τακτικά και το δικό του tweet. Παρόλα αυτά, αρχίζει να δημιουργείται ένα σοβαρό ποσοστό (15-25%) που έχει προβληματισμούς για αντιεπαγγελματικά tweets, όπως και για σεξιστικά ή ρατσιστικά tweets, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Η έρευνα ασχολείται και με το Linkedin, ένα νέο μέσο το οποίο αναπτύσσεται επίσης με γρήγορους ρυθμούς στη χώρα μας
και διείσδυση στους internet users της τάξεως του 10%.

Αυξάνεται η ανεργία, αυξάνονται τα κοινωνικά δίκτυα
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας δείχνει ότι λόγω της αύξησης της ανεργίας έχει παρατηρηθεί και αύξηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, το 74% των χρηστών social media που είναι άνεργοι – άτομα όλων των ηλικιών και των μορφωτικών επιπέδων -,δηλώνoυν ότι χρησιμοποιούν blogs, από τα οποία μπορούν να ενημερωθούν είτε για νέες θέσεις εργασίας, είτε για σεμινάρια με τα οποία μπορούν να επιμορφωθούν για τις νέες τάσεις και τα νέα αντικείμενα που ζητά η αγορά.
Εξάλλου, άτομα ηλικίας 24-44 ετών, από το ίδιο group, επίσης άνεργοι, με προπτυχιακες ή και μεταπτυχιακές σπουδές, σε ένα ποσοστό 59% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Linkedin ως μέσο ανεύρεσης εργασίας. Τέλος, συγκρίνοντας τους τρεις τύπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs και review pages) οι χρήστες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν για πολιτιστικές εκδηλώσεις, κινηματογράφο και μουσική, τα blogs για ειδήσεις, πολιτική, υγεία, κοινωνία, τεχνολογία και αθλητισμό, ενώ τα review pages κυρίως για ταξίδια, προϊόντα, μάρκες, κινηματογράφο και μουσική.