Το 2023 ξεκίνησε με τις εκτιμήσεις των στελεχών των διαφημιζομένων να σταθεροποιούνται σε θετικά επίπεδα, τόσο για το μέλλον της επιχείρησής τους όσο και για τον κλάδο τους. Οι προϋπολογισμοί marketing συνεχίζουν αυξητικά, ενώ και τα agencies επανέρχονται σε θετικές εκτιμήσεις για τον κλάδο της επικοινωνίας συνολικά.

Επιμένουν… θετικά διαφημιζόμενοι και agencies για τον κλάδο της επικοινωνίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα του τελευταίου κύματος της έρευνας Forecomm_s, για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η Forecomm_s είναι μια έρευνα οικονομικού κλίματος που εστιάζει αφ’ ενός στις εκτιμήσεις στελεχών διαφημιζομένων για την πορεία της επιχείρησής τους αλλά και, γενικότερα, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, αφ’ ετέρου στους προϋπολογισμούς τμημάτων marketing για τις ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων τους. Η ιδέα είναι ότι υψηλότεροι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν αλλά και προοιωνίζουν αναπτυξιακές τάσεις στην αγορά, ενώ αντίστοιχα μειωμένοι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν και προοιωνίζουν υφεσιακές τάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση στο δείγμα της έρευνας δίνεται σε διαφημιστικές εταιρείες που απαντούν για τους προϋπολογισμούς marketing των πελατών τους: κάθε διαφημιστική έρχεται σε επαφή με πολλούς πελάτες, από διαφορετικούς χώρους – έτσι οι εκτιμήσεις των διαφημιστών λειτουργούν ως expert opinions που συμπληρώνουν τις πρωτογενείς εκτιμήσεις των διαφημιζομένων.

Η Forecomm_s οργανώνεται από την ΕΔΕΕ και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από την Abacus SA ανά 3μηνο από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα.

Σταθερότητα σε θετικά επίπεδα
Το 2023 ξεκινά με τις εκτιμήσεις των στελεχών των διαφημιζομένων να σταθεροποιούνται σε θετικά επίπεδα, τόσο για το μέλλον της επιχείρησής τους (+42) όσο και για τον κλάδο τους (+18). Συγκεκριμένα, ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάσσεται σε μια νέα κανονικότητα, οι επερχόμενες εκλογές δεν δημιουργούν ανησυχία και η τουριστική περίοδος αναμένεται πολύ θετική.

Σε επίπεδο ζήτησης, οι διαφημιζόμενοι εκτιμούν ότι αυτή παραμένει σε αυξητική τάση, στην απασχόληση οι αυξητικές τάσεις παραμένουν, και σε επίπεδο τιμών οι αυξητικές εκτιμήσεις παραμένουν θετικές. Συνολικά, οι διαφημιζόμενοι προβλέπουν ένα πληθωριστικό περιβάλλον με υψηλή ζήτηση και υψηλές τιμές.

Συνεχιζόμενη αύξηση των προϋπολογισμών marketing
Το 2023 ξεκινά με αυξητική διάθεση των προϋπολογισμών marketing (+18), αν και σε μικρότερο βαθμό από την περασμένη χρονιά.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των προϋπολογισμών marketing εξακολουθεί να διοχετεύεται κυρίως στα online εργαλεία, διαχέεται όμως και στις προωθητικές ενέργειες (+13), τα offline media (+9), τις δημόσιες σχέσεις (+6), την έρευνα αγοράς (+7). Περίπου σταθερή καταγράφεται η επένδυση στο direct marketing (-2).

Η τάση αύξησης της επένδυσης σε online media (+26) και άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (+25) εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από τη συνολική αύξηση των προϋπολογισμών marketing (+18).

Τα offline media σταθεροποιούν την αυξητική τους τάση (+9) και φαίνονται να απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αύξησης των προϋπολογισμών marketing (+18).

Το direct marketing συνεχίζει να μην συμμετέχει καθόλου στην αύξηση των προϋπολογισμών marketing (+18) και τα κονδύλια του αναμένονται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών των διαφημιζομένων (-2).

Η προώθηση πωλήσεων αυξάνεται σημαντικά (+13), ακολουθώντας την αυξητική τάση των προϋπολογισμών marketing (+18), αν και σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η επένδυση στις δημόσιες σχέσεις δείχνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών των διαφημιζομένων, να ακολουθεί γενικά την τάση των συνολικών προϋπολογισμών marketing, και για το πρώτο 3μηνο του 2023 οι δημόσιες σχέσεις καταγράφουν οριακή αύξηση (+6). Η πρόθεση επένδυσης στην έρευνα αγοράς ακολουθεί τη γενική τάση των συνολικών προϋπολογισμών marketing και καταγράφει αύξηση (+7) για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο.

Agencies: Παραμένουν οι θετικές εκτιμήσεις
Το 2023 ξεκινά με τα στελέχη των διαφημιστικών εταιρειών να συνεχίζουν να εκφράζουν θετικές εκτιμήσεις για τις εταιρείες τους (+26), ενώ επανέρχονται σε θετικές εκτιμήσεις και για τον κλάδο της επικοινωνίας συνολικότερα (+12).

Σύμφωνα με την εκτίμηση των στελεχών των διαφημιστικών εταιρειών, η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους είναι αυξανόμενα θετική (+36), με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης (+20) στον κλάδο. Σε σχέση με τις αμοιβές των διαφημιστικών, οι προσδοκίες είναι αυξητικές (+10) στα ίδια επίπεδα με το τέλος του 2021, πριν την έναρξη της ουκρανικής κρίσης.

Διάφορες διαφημιζομένων-agencies
Οι εκτιμήσεις διαφημιζομένων και διαφημιστών συμπίπτουν ως προς τη σημαντική αύξηση επένδυσης σε online εργαλεία, media και platforms και τη μικρή αύξηση στις δημόσιες σχέσεις και τα offline media. Πέραν αυτού, οι διαφημιστές δεν συμμερίζονται τις εκτιμήσεις των πελατών τους για αύξηση επένδυσης στην προώθηση πωλήσεων και την έρευνα αγοράς.