Ήταν η πιο ενδιαφέρουσα είδηση που διάβασα το καλοκαίρι και προήλθε από τις ΗΠΑ: Το Business Roundtable, το σημαντικότερο ίσως επιχειρηματικό lobby που επηρεάζει τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης, αλλάζει την οπτική του για τον σκοπό ύπαρξης μιας επιχείρησης.

Από το 1978 το Β.R. εκδίδει τακτικά τις «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης» οι οποίες προκύπτουν από τη συμφωνία εκατοντάδων CEOs των μεγαλύτερων αμερικανικών επιχειρήσεων και αποτελούν ισχυρό κανόνα για τον τρόπο επιχειρηματικής λειτουργίας. Τα τελευταία 20 χρόνια κάθε νέα έκδοση επικύρωνε την αρχή της υπεροχής των μετόχων: Οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων τους τα οποία πάντα προηγούνται των συμφερόντων των υπολοίπων stakeholders – καταναλωτών, εργαζομένων, κοινωνίας, κλπ. Όμως τον περασμένο μήνα υπήρξε μια πρωτοφανής αλλαγή: Οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα βάζουν πια τους μετόχους τους πάνω από κάθε άλλον.

Το B.R. ανακοίνωσε ότι τα μέλη του μοιράζονται μια θεμελιώδη δέσμευση προς όλους τους stakeholders, ο καθένας από τους οποίους είναι πολύ σημαντικός, και δεσμεύονται να δημιουργήσουν αξία για όλους, για το καλό των επιχειρήσεων, των κοινωνιών και της ίδιας της χώρας. Στο νέο «Statement on the Purpose of a Corporation» το B.R. αντικαθιστά τις προηγούμενες δηλώσεις και σκιαγραφεί ένα σύγχρονο πρότυπο για την εταιρική υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να «δημιουργούν αξία για τους καταναλωτές, ικανοποιώντας και ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους».

Για να «επενδύουν στους εργαζόμενους, προσφέροντας δίκαιες αμοιβές και άλλα οφέλη, φροντίζοντας για την εκπαίδευση και κατάρτιση που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, και να στηρίζουν τη διαφορετικότητα, την ένταξη, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό». Για να «δουλεύουν ηθικά και δίκαια με τους προμηθευτές, τις άλλες επιχειρήσεις που τις βοηθούν να πετύχουν τον σκοπό τους».

Για να «υποστηρίζουν τις κοινότητες μέσα στις οποίες εργάζονται, να σέβονται τους ανθρώπους, να προστατεύουν το περιβάλλον, να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές». Και για να «δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους οι οποίοι με τα κεφάλαιά τους, τους επιτρέπουν να αναπτύσσονται και να καινοτομούν». Η αξία όλων αυτών για το Μάρκετινγκ είναι πρόδηλη. Μια απλή επίσκεψη στον ορισμό του από το American Marketing Association και η απόλυτη ταύτιση που πλέον υπάρχει μεταξύ των σκοπών μιας επιχείρησης και των σκοπών του Μάρκετινγκ, προσφέρουν μία ακόμα ένδειξη ότι η νέα ημέρα του καπιταλισμού ξαναδίνει στο Μάρκετινγκ τον κυρίαρχο ρόλο.