Την άμεση κατάθεση του Νομοσχεδίου που αφορά τα πλαστικά μιας χρήσης ζητά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες με τους οποίους θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Αιτείται επίσης να μην ληφθούν επιπλέον μέτρα για τον κλάδο της μεταποίησης. Ενώ η κατάθεση του νομοσχεδίου είχε δρομολογηθεί για τις αρχές Ιουλίου, δεν υπάρχει εξέλιξη.

Ακολουθώντας την «EuPC» (Ευρωπαίοι Μεταποιητές Πλαστικών) που κατέθεσε αίτημα προς την ΕΕ ζητώντας αναβολή της εφαρμογής της οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, λόγω της σημασίας του πλαστικού στην κατασκευή μέσων ατομικής προστασίας από τον ιό, ο ΣΒΠΕ υπέβαλλε ανάλογο αίτημα στις ελληνικές αρχές, χωρίς ωστόσο αυτά να γίνουν δεκτά. «Με συνεισφορά περίπου 3 δισ. ευρώ ή 1,6% στο ΑΕΠ, 1,8% στην απασχόληση και σχεδόν 4% στις εξαγωγές προϊόντων ο κλάδος των πλαστικών αποτελεί μια ισχυρή βιομηχανία για τη χώρα», αναφέρει ανακοίνωση.