Στο βιβλίο, παρουσιάζονται ολοκληρωμένα διάφορα θέματα επιχειρηματικότητας και συνεξετάζονται στοιχεία οικονομικής θεωρίας, διοίκησης των επιχειρήσεων, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, «δημογραφίας των επιχειρήσεων» τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Την ύλη συμπληρώνουν τρία κεφάλαια, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ και στη χώρα μας.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:
•  Σύντομα παραδείγματα επιχειρήσεων που πέτυχαν ή απέτυχαν.
•  Αναλυτικές μελέτες περίπτωσης που δίνουν μια πλήρη εικόνα των μικρών επιχειρήσεων στην πράξη.
•  Κλασικά άρθρα για τις σημαντικότερες έρευνες.
•  Εμπεριστατωμένη ανάλυση βασικών θεμάτων επιχειρηματικότητας, όπως η καινοτομία, η χρηματοδότηση και η δημόσια πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης διαθέτει υλικό για το Διαδίκτυο που περιλαμβάνει αποκλειστικές βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις των Financial Times από επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνδέσμους σε ιστοσελίδες πραγματικών εταιρειών και οργανισμών που αναφέρονται στο βιβλίο.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Ο David J. Storey είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Sussex. Το 2010 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (ΟΒΕ) για το έργο του στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο Francis J. Greene είναι επίκουρος καθηγητής στο Κέντρο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του Warwick Business School της Μεγάλης Βρετανίας.

O Ιωσήφ Χασσίδ είναι καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής και υπεύθυνος της Μονάδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΜΟΚΕΠ) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει διδάξει στο University of Manchester, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

H Ειρήνη Φαφαλιού είναι επίκουρος καθηγήτρια στις Πολιτικές Υποστήριξης των Επιχειρήσεων και Ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόλογος: Ι. Χασσίδ και Ε. Φαφαλιού, Μετάφραση: Γιάννης Σιδέρης

Έκδοση: Κριτική, 2011, Σελίδες: 800, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €59 [www.kritiki.gr]