Με τη λύση SAS Data Governance

Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας, η εν λόγω επένδυση, σε συνδυασμό με την ευρύτερη συνεργασία που η εταιρεία συνάπτει με την SAS Ελλάδος, Βουλγαρίας και Κύπρου σε επίπεδο υλοποίησης καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα συμβάλει ώστε η Interamerican να δημιουργήσει Κόμβο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια των δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο σε επιχειρησιακές εφαρμογές όσο και από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η λύση θα υπηρετήσει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και διαδικασίες Διακυβέρνησης Δεδομένων.