Προβολή φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά στην επαναπροκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προβολή φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», προϋπολογισμού 998.387 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το spec είχε αρχικά προκηρυχθεί τον Μάρτιο, με τη διαδικασία να διακόπτεται λόγω κορωνοϊού.

Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διαχείριση του τουριστικού portal, blog και social media της Περιφέρειας, creative brand story telling, σχεδιασμό και υλοποίηση digital media plan και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 17 βίντεο. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 29/06/2020.