Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το marketing σήμερα είναι… πολλές και ποικίλες. Οι τρεις βασικότερες κατά την άποψή μου είναι: α) τα δεδομένα και η ερμηνεία τους, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Industry 4.0, β) η ψυχοσύνθεση του καταναλωτή και η αποδόμηση παραδοσιακών αξιών, γ) η απουσία αληθινού οράματος από τα brands.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το marketing σήμερα είναι…

Πολλές και ποικίλες. Οι τρεις βασικότερες κατά την άποψή μου είναι: α) τα δεδομένα και η ερμηνεία τους, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Industry 4.0, β) η ψυχοσύνθεση του καταναλωτή και η αποδόμηση παραδοσιακών αξιών, γ) η απουσία αληθινού οράματος από τα brands.

Η ταύτιση επιχειρηματικότητας και αειφορίας θα επιτευχθεί όταν…

Η αειφορία γίνει έννοια που περιλαμβάνεται αυτονόητα στην υγιή επιχειρηματικότητα και στον σκοπό ύπαρξης μίας επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει τα θέματα αειφορίας ως σύνολο ενεργειών που απορρέουν από νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως επιδερμικά και σπάνια επί της ουσίας.

Η εξέλιξη της τάσης του in-housing θα εξαρτηθεί από…

Αν αφήσουμε στην άκρη το θέμα των οικονομιών κλίμακας και μείωσης δαπανών, τότε σίγουρα ο βασικός πυρήνας έγκειται στην ευελιξία των agencies να θέτουν κοινούς στόχους με τους πελάτες τους, να κοινωνούν κοινές αξίες και να συνδημιουργούν. Όσο τα agencies προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους χαρακτήρα στα brands, τόσο θα διατηρείται η εσωστρέφεια των brands και η τάση θα μεγαλώνει.

Οι άνθρωποι αύριο θα αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις ως…

Οι άνθρωποι και η κοινωνία έχουν ανάγκη από επιχειρήσεις που θα αντιληφθούν τον κοινωνικό τους ρόλο ως προς το σύνολο των παραγόντων της αειφορίας και της ευημερίας. Ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται ολοένα κι εντονότερα να λάβει ρόλο θεσμικό προς ένα καλύτερο αύριο και όχι μόνο αποταμιευτικό.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι…

Πράγματα απλά, σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Αποδοχή της πραγματικότητας και διάθεση συνεχούς αλλαγής. Θα την ορίζαμε ως προσαρμοστικότητα. Επιπλέον, η σοφή φράση «έλα στη θέση μου» αντικατοπτρίζει αυτό που σήμερα στα πλαίσια του L&D πασχίζουμε να καλλιεργήσουμε, την ενσυναίσθηση. Τέλος, η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα, γιατί κανείς δεν φτάνει μακριά μόνος του.

Εάν είχα το μαγικό ραβδί θα…

Ήθελα να μου προσδώσω τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορέσω να πείσω τους γύρω μου και τον εαυτό μου πως τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας είναι αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, τα υποτιμούμε συνεχώς και καταλαβαίνουμε το μέγεθος της απώλειάς τους όταν τα χάνουμε. Είναι πραγματικά αξιολύπητο.

Το κείμενο υπογράφει ο Αλέξανδρος Ζαπανιώτης, Managing Director Coffee Island