Για να ξαναγαπήσουν οι καταναλωτές τη διαφήμιση πρέπει… να απαντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Να είναι ανατρεπτική, χιουμοριστική και να επικοινωνεί με ειλικρίνεια το προϊόν ή την υπηρεσία.

Αυτό που χρειάζονται σήμερα οι διαφημιζόμενοι από τα agencies είναι… δημιουργικότητα, εξειδίκευση, εμπειρία και καλά αντανακλαστικά. Αναζητούν επίσης δημιουργικές προτάσεις που θα τους βοηθήσουν να ξεχωρίσουν στο clutter και proactiveness στην επίλυση προβλημάτων. Τέλος, αναζητούν συνεργάτες με πολύ καλή γνώση σε διάφορες πτυχές και εργαλεία του marketing, όπως στρατηγική, branding, digital marketing, ΑΙ κ.λπ., που θα τους βοηθήσουν να «χτίσουν» τα brands τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Καλό brief σημαίνει… απλό & περιεκτικό brief. Σε ένα τέτοιο brief επικοινωνούνται ξεκάθαρα το πλαίσιο, η ανάγκη, οι στόχοι, το budget, τα KPI’s για τη μέτρηση του αποτελέσματος και φυσικά το χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα ένα καλό brief θα πρέπει να ενθαρρύνει το agency να εκφράσει τη δημιουργικότητά του.

Τα ταλέντα που πρέπει να «καλλιεργήσει» ο marketer του μέλλοντος είναι… ενσυναίσθηση & common sense, για να αντιλαμβάνεται τις εκάστοτε αλλαγές και τις ανάγκες του πελάτη. Προσαρμοστικότητα, για να ενεργεί, να σκέφτεται και να φέρεται ευέλικτα. Δυνατότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων, γιατί το περιβάλλον & τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Out of the box thinking, για να μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Η μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά σήμερα τα media είναι… να μεταδώσουμε αποτελεσματικά το μήνυμα στον σύγχρονο καταναλωτή, ο οποίος κυριολεκτικά βομβαρδίζεται από μεγάλο όγκο πληροφοριών, από μία πληθώρα μέσων. Ο συνδυασμός της διαφημιστικής αγοράς που είναι κατακερματισμένη, του καταναλωτικό κοινού που είναι διασπασμένο, των social media που βρίσκονται στην καθημερινότητα σχεδόν όλων των καταναλωτών και των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση τόσο για τα παραδοσιακά όσο και για τα digital μέσα.

Η επαγγελματική μου φιλοσοφία συνοψίζεται στη φράση… του Steve Jobs «The only way to do great work is to love what you do».