Την προώθηση της θεσμικής συνεργασίας στα ζητήματα λειτουργίας της ραδιοφωνίας στην Αττική ανέλαβε το προεδρείο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) και ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, με την πρωτοβουλία διενέργειας συνάντησης με τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Κωνσταντίνο Μασσέλο, Δημήτριο Βαρουτά και Σπυρίδωνα Παντελή, καθώς και διευθυντικών στελεχών της εποπτικής Αρχής και με αντικείμενο την ενημέρωση για τον νέο Κώδικα Αυτοδέσμευσης των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων-μελών της ΕΙΙΡΑ.

Κατά την ενημέρωση, η ΕΙΙΡΑ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στις αρχές της εύρυθμης λειτουργίας της ραδιοφωνίας, στην υπεύθυνη εκπομπή τόσο στα ζητήματα περιεχομένου, όσο και, εν προκειμένω, στα ζητήματα ασφάλειας εγκαταστάσεων, ισχύος εκπομπής, πρόληψης παρεμβολών και ορθής χρήσης του Κέντρου Εκπομπής Υμηττού.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, η ΕΙΙΡΑ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κώδικα Αυτοδέσμευσης των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων-μελών της, και ειδικότερα για τη μέριμνα ώστε να προλαμβάνονται και να θεραπεύονται εγκαίρως πιθανά ζητήματα τεχνικής λειτουργίας των ραδιοφώνων σύμφωνα, μεταξύ άλλων, και με τα αποτελέσματα των ελέγχων του ραδιοφάσματος που διενεργεί η ΕΕΤΤ, κατά την άσκηση των εκ του νόμου εποπτικών της αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης.