Στα νέα προγράμματα Double Play Fiber
Νέες ταχύτητες Internet 100Mbps και 200Mbps, από το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει ο όμιλος ΟΤΕ με τα νέα προγράμματα Cosmote Double Play Fiber και Cosmote Business Double Play Fiber για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας επιπλέον, για πρώτη φορά εγγύηση πραγματικής ταχύτητας.

Ενδεικτικά, τα νέα προγράμματα Cosmote Double Play Fiber είναι πλέον διαθέσιμα, προσφέροντας απεριόριστο Internet με ταχύτητες που φτάνουν τα 100Mbps ή τα 200Mbps, απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα εθνικά σταθερά δίκτυα και 480 λεπτά χρόνου ομιλίας προς εθνικά κινητά ή/και κλήσεις προς διεθνή σταθερά 47 χωρών. Επιπλέον, μέσω της εγγύησης πραγματικής ταχύτητας, οι συνδρομητές μπορούν να γνωρίζουν την πραγματική ταχύτητα της σύνδεσής τους, πριν από την αγορά της, και βάσει αυτής να επιλέγουν το καταλληλότερο πρόγραμμα για εκείνους.