Πραγματοποίησαν δωρεά στην ΑΜΚΕ Εξέλιξη Ζωής.

Η Engie Hellas και ο όμιλος Ήρων ενώνουν τις δυνάμεις τους και προχωρούν σε δωρεά μέσων ατομικής προστασίας και ειδών ανάγκης στην ΑΜΚΕ Εξέλιξη Ζωής. Το υλικό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής, ασφάλειας και διδασκαλίας των παιδιών που διαμένουν στις συνεργαζόμενες δομές κλειστής παιδικής προστασίας.

Με αυτή τη δωρεά, η Engie θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εξέλιξης Ζωής να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, η συμμετοχή της ομάδας του Ήρωνα με τη δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των παιδιών, έρχεται να πλαισιώσει την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και να συνεισφέρει στην απρόσκοπτη λειτουργία της ΑΜΚΕ Εξέλιξη Ζωής και στην ευημερία των παιδιών.