Με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικά βήματα, η Εταιρεία προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αποταμίευση, την επιστροφή αξίας στην κοινωνία καθώς και τη διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηµατικής ηθικής.

Μάγια Στυλιανού

Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και κορυφαίος προµηθευτής ρεύµατος και φυσικού αερίου, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη διασφάλιση µίας διαδικασίας ηλεκτροπαραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον, εκπληρώνει με συνέπεια τη δέσμευσή της για ασφαλή παραγωγή και προμήθεια ενέργειας. Με τις δύο µονάδες της στην Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη – που χρησιµοποιούν ως καύσιµο αποκλειστικά φυσικό αέριο – αλλά και µε τις εισαγωγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), η ELPEDISON συνεισφέρει διαχρονικά στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Επιπλέον, πρωταγωνιστεί στον τοµέα της χονδρικής εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Κοινός παρονομαστής η Βιώσιµη Ανάπτυξη
Η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, στις τοπικές κοινότητες όπου η Εταιρεία λειτουργεί καθημερινά και στην ευρύτερη κοινωνία γενικότερα, στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και στους μετόχους της, βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας και της φιλοσοφίας της ELPEDISON. Η Εταιρεία λειτουργεί σταθερά, χρόνια τώρα, µε τρόπο που συμβάλλει στη µείωση εκποµπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επιστροφή αξίας στην κοινωνία και στη διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηµατικής ηθικής. Έτσι, συνεισφέρει στην επίτευξη πολλών εκ των στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, όπως «Φθηνή και καθαρή ενέργεια», «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», «Δράση για το κλίµα», «Ζωή στη στεριά», «Αξιοπρεπής εργασία & οικονοµική ανάπτυξη» και «ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσµοί».

Ως μία ηγέτιδα δύναµη στην παροχή κορυφαίων ενεργειακών προϊόντων και λύσεων, η ELPEDISON διαθέτει βαθιά ριζωμένη την καινοτοµία στο DNA της. Υπηρετώντας τις αξίες που διέπουν το εταιρικό της Όραμα, η Εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, «πράσινης» ενέργειας, αλλά και βέλτιστων πρακτικών. Στόχος της είναι να συνεισφέρει συνεχώς στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στο περιβάλλον, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.
Με σηµαντικές και διαρκείς επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθµισης, συμβάλλει ουσιαστικά στο δρόµο προς την «πράσινη» µετάβαση της χώρας. Μέσω της µακράς εµπειρίας της και της διεθνούς τεχνογνωσίας της, η Εταιρεία σχεδιάζει και παρέχει καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, µε βασικούς στόχους τη σηµαντική µείωση του κόστους ενέργειας των πελατών της, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης και τη µείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να συµβάλλει και αυτός από την πλευρά του στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

∆ιακρίσεις με αίσθημα ευθύνης
Μέσα από την συνεργασία της με διάφορους διεθνείς οργανισµούς, φορείς πιστοποίησης και κοινωνικούς εταίρους, η ELPEDISON τοποθετεί στον πυρήνα της δραστηριότητάς της την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων της, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιστροφή αξίας στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό έχει ήδη αναγνωριστεί µε εταιρικές διακρίσεις και βραβεύσεις, όπως το Βραβείο CRI Silver για το κοινωνικό έργο της Εταιρείας και τον Έπαινο στην κατηγορία Περιβάλλον από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επιπλέον, η Εταιρεία πρόσφατα έλαβε την Πιστοποίηση «Great Place to Work» για το έτος 2022-2023, για τις πρακτικές που ακολουθεί σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού. Παράλληλα, της απονεµήθηκε το βραβείο Corporate Superbrands Award 2021-2022, στην κατηγορία Ενέργεια & Ανακύκλωση.

«Ενεργοποιούµε» σήµερα, το αύριο!
H ELPEDISON «ενεργοποιεί» ένα καλύτερο µέλλον για την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον, µε το ολοκληρωµένο της πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ για την Κοινωνία» και «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ για το Περιβάλλον». Μέσω του προγράμματος αυτού τηρεί την πάγια δέσµευσή της να βρίσκεται καθηµερινά δίπλα στον κάθε πολίτη, µε όλη της την ενέργεια, υποστηρίζοντας τοπικές κοινότητες που αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις καθώς και οικονοµικά ασθενείς οµάδες. Επιπλέον, υποστηρίζει τους Νέους και τα Παιδιά ενώ, µέσω στοχευµένων δράσεων, εκπαιδεύει διαρκώς την κοινωνία σχετικά µε την ενεργειακή αποταµίευση και την ενεργειακή απόδοση.