Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες δηλώνουν ότι σκέφτονται ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την επόμενή τους αγορά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus Bari – YouGov, με το υβριδικό όχημα να προηγείται στο shortlist, ακολουθούμενο από το diesel και τη βενζίνη. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες βρίσκουν τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα, αλλά και τουλάχιστον ένα μειονέκτημα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις γνωρίζει αρκετά σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα που δίνει το Κράτος για την αγορά και συντήρησή τους. Βασικό πλεονέκτημα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρείται η προστασία του περιβάλλοντος.