Στο πλαίσιο των ενεργειών ΕΚΕ τις οποίες υλοποιεί, όπως η δωρεά ενός εκατ. ευρώ σε τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες (περιβάλλον, υγεία, παιδεία, τοπικές κοινωνίες), που βρίσκεται σε εξέλιξη, η ΤΕΧΑΝ ολοκλήρωσε δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, παρέδωσε έναν υπερηχοτομογράφο της General Electric Healthcare για τη νέα ΜΕΘ του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», για εν γένει διαγνωστικές εξετάσεις πρόληψης αλλά και για επείγοντα περιστατικά, πολυτραυματίες κ.ά.

Η προσφορά αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της μεγάλης χορηγίας στο ΕΣΥ, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2022. Ειδικότερα, τότε η εταιρεία είχε δωρίσει 10 πακέτα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη νέα μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) της ΜΕΘ του νοσοκομείου, ενώ τοποθέτησε σε καίρια σημεία του 10 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».