Εκατοντάδες πρωτοβουλίες και πολύπλευρες ενέργειες στήριξης οργανισμών και φορέων υλοποιεί κάθε χρόνο o όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη-Grecotel, ο οποίος λειτουργεί εδώ και δεκαετίες βάσει διεθνών προτύπων αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόκειται για δράσεις που, αφενός συμβάλλουν στην προστασία των ελληνικών οικοσυστημάτων, και αφετέρου στηρίζουν σε μόνιμη βάση τις τοπικές κοινωνίες. Ο όμιλος εφαρμόζει και στις 32 ξενοδοχειακές μονάδες του σε όλη την ελληνική επικράτεια τα διεθνή standards στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των ξενοδοχείων, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, η προστασία των φυσικών πόρων, των ειδών και των οικοσυστημάτων τους, οι ίσες ευκαιρίες για όλους, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον όμιλο, των συνεργατών και επαγγελματιών του κλάδου, αποτελούν ορισμένους από τους τομείς στους οποίους εστιάζει το πρόγραμμα ΕΚΕ της Grecotel.