Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά στην κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμό, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 221.382 ευρώ.