Το EIT Food Greece που υλοποιείται από τους Industry Disruptors – Game Changers δημιουργεί το Government Executive Academy, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, απευθυνόμενο σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διαμορφωτές πολιτικής και σε άλλους θεσμικούς φορείς.

Από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας.

Το EIT Food Greece που υλοποιείται από τους Industry Disruptors – Game Changers δημιουργεί το Government Executive Academy, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, απευθυνόμενο σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διαμορφωτές πολιτικής και σε άλλους θεσμικούς φορείς. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα διάρκειας 3 ημερών θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, στις 17-19 Ιουνίου 2020.

Το Government Executive Academy στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, μεθοδολογιών και πρακτικών, αλλά και στην εκπαιδευτική βιωματική εμπειρία των συμμετεχόντων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα, με κατεύθυνση την καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τη βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΙΤ Food, συμμετέχοντες από 28 ευρωπαϊκές χώρες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις και εργαστήρια που θα εστιάζουν σε real-life challenges, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά μαθησιακά προγράμματα και θα έχουν την ευκαιρία να χτίσουν γέφυρες στον κόσμο της αγροδιατροφής.