Έχει σκοπό την παράθεση των στοιχείων του μάρκετινγκ και πώς αυτά σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως επίσης και με την επίδειξη της εφαρμογής τους.

Καθώς το βιβλίο απευθύνεται σε ένα τομέα στον οποίο η εφαρμογή του μάρκετινγκ δεν είναι τόσο συνήθης (όπως π.χ. οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί), εμπεριέχει στα πρώτα του κεφάλαια -πριν εστιάσει στον εκπαιδευτικό κύκλο- και θεμελιώδεις αρχές του μάρκετινγκ, σαφείς και χρήσιμες και για τον ευρύτερων ενδιαφερόντων αναγνώστη.

Έκδοση: Leader Books, Σελίδες: 236, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €18,31 [books.phigita.net]

Για τους αναγνώστες του Marketing Week: τιμή €10 (τηλ. 210 645 2825)