Οι πυλώνες Κοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό απορρόφησαν τα μεγαλύτερα κονδύλια για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το 2021, καθώς οι επιχειρήσεις «σήκωσαν τα μανίκια» και ανέλαβαν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, το 95% των επιχειρήσεων στη χώρα μας θεωρούν την ΕΚΕ «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική, ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό μεν, μειωμένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα δε. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης της ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Διερευνώντας το ύψος των κονδυλίων που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών (64%) δαπανά έως 200 χιλ. ευρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.

Σε τι επικεντρώνονται, όμως, οι δράσεις και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων; Πού εστιάζουν και ποιες ανάγκες εξυπηρετούν;

Στον πυλώνα Ανθρώπινο Δυναμικό, το 92% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ» και το 83% ότι παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ». Στις δράσεις ΕΚΕ που αφορούν την Αγορά, το 87% των εταιρειών δηλώνει ότι εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, ενώ προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 52%. Στον πυλώνα Κοινωνία, η πλειοψηφία των εταιρειών υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό, ενώ σε εξίσου σημαντικό βαθμό, οι επιχειρήσεις παρείχαν άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή και είδος. Στον άξονα Περιβάλλον, το 81% των εταιρειών εφαρμόζει εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό.

Αυτό και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που διεξήγαγε για 10η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της Icap ΑΕ, τα βασικότερα εκ των οποίων φιλοξενούμε στο τρέχον τεύχος.