Το CSR Hellas και η Interamerican διοργανώνουν την Πέμπτη, 4 Μαρτίου, διαδικτυακή, θεματική εκδήλωση, με θέμα «Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5» και αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας. Η εκδήλωση θα προσεγγίσει ερωτήματα, όπως: Ποιες είναι και πώς επιδρούν οι ισότητες και οι ανισότητες στον χώρο εργασίας; Καταρρίπτοντας στερεότυπα και αναγνωρίζοντας προκαταλήψεις: ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων ως συμπεριληπτικών εργοδοτών (inclusive employers); Διαφορετικότητα, ανάπτυξη και φύλο εργαζομένων: πώς προσεγγίζουν τον Στόχο 5 οι επιχειρήσεις;