Επιβολή 12% φόρου στην καρτοκινητή

Όπως αναφέρει, ο νέος φόρος 12% που επιβάλλεται στην καρτοκινητή θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών (φοιτητές και ηλικιωμένοι, που αποτελούν το 53% των χρηστών καρτοκινητής. Όσον αφορά στα τέλη συνδρομητών, επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει ήδη την υψηλότερη φορολογία στην κινητή τηλεφωνία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για το λόγο αυτό διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές συγκριτικά με την ΕΕ, παρά τις συνεχείς μειώσεις των τιμολογίων από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που επιβάλλει φόρο επί του φόρου καθώς το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που έχει ήδη επιβληθεί, υπόκειται και σε ΦΠΑ 19%. Ο ειδικός φόρος-τέλος που έχει επιβληθεί στους συνδρομητές συμβολαίου και η προτεινόμενη πρόσθετη φορολόγηση σημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που φορολογεί με ειδικό καθεστώς την πρόσβαση των πολιτών της στο διαδίκτυο.

Η ΕΕΚΤ επισημαίνει ότι τα νέα μέτρα σε συνδυασμό με σειρά θεμάτων όπως η ταυτοποίηση των καρτοκινητών, το αδιέξοδο στο αδειοδοτικό καθεστώς των σταθμών βάσης κ.α., θέτουν πλέον σε σοβαρό κίνδυνο την πορεία και την ανάπτυξη του κλάδου.