Πτώση και του δείκτη οικονομικής κατάστασης των εταιρειών

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το διάστημα αυτό παρουσίασε σημαντική επιδείνωση και διαμορφώθηκε στις 117 μονάδες. Η ανησυχία των CEOs σχετικά με την πορεία της χώρας επηρέασε αρνητικά τον δείκτη τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών, ο οποίος σημείωσε πτώση για πρώτη φορά μετά από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και διαμορφώθηκε στις 108 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν μειώθηκε σε 41% έναντι 61% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε νέα πτώση στις 112 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση μειώθηκε σε 32% έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, ένας στους τρεις CEOs δηλώνει για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας που διοικεί θα παραμείνει ίδια κατά το επόμενο έτος.