Με τίτλο «Sustainability + ESG, 2021 in review» κυκλοφόρησε, κλείνοντας το 2021, το 80σέλιδο e-book των εκδόσεων Motori. Η ηλεκτρονική έκδοση είναι δίγλωσση (ελληνικά-αγγλικά) με θεματολογία που εστιάζει στο 2021, τους πρωταγωνιστές του και τη βιωσιμότητα, τις πράσινες επενδύσεις και το «Climate Deep Tech», τη δίκαιη μετάβαση, τη βιωσιμότητα ως προτεραιότητα στην ατζέντα των διοικητικών συμβουλίων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της ναυτιλίας, τη στρατηγική στις εκθέσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών & τα KPIs, την ευθύνη του ΔΣ, τους κοινωνικούς απολογισμούς ως ρυθμιστικό πλαίσιο και μέσο σύνδεσης με την ωριμότητα των αγορών, το τοπίο των ESG και η αγωνία της βιωσιμότητας και τη νέα προσέγγιση του «Transition Accounting».

Την ευθύνη του δημοσιογραφικού συντονισμού και του περιεχομένου της έκδοσης είχε η Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, ενώ Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διαφήμισης ήταν η Λήδα Θωμάκου. Στην έκδοση έχουν συνεισφέρει με εξειδικευμένη αρθρογραφία στελέχη όπως η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του Δικτύου CSR Hellas, ESG Advisor, Τιτάν Cement International, μέλος του ΔΣ του CSR Europe, και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).