Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά στο έργο «Ενέργειες προβολής του επανασχεδιασμού των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης».

Ο προϋπολογισμός είναι 496.000 ευρώ, με ΦΠΑ. Η προκήρυξη αναμένεται άμεσα.