Σημαντικές δράσεις ενίσχυσης φορέων σε ολόκληρη τη χώρα έχει υλοποιήσει ο Δεσμός από τις πρώτες μέρες της πανδημίας στη χώρα.

Ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων σε συνεργασία με ιδιώτες και εταιρείες.

Σημαντικές δράσεις ενίσχυσης φορέων σε ολόκληρη τη χώρα έχει υλοποιήσει ο Δεσμός από τις πρώτες μέρες της πανδημίας στη χώρα. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 357.000 ευρώ από 150 δωρητές ιδιώτες και εταιρείες, καθώς και χιλιάδες ευρώ από δωρεές σε είδος και υπηρεσίες, για την υποστήριξη περισσότερων από 120 φορέων σε όλη τη χώρα.

Ήδη σε 3 εβδομάδες έχουν παραδοθεί ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμός, όπως συμπυκνωτές οξυγόνου, απολυμαντικά επιφανειών, αντισηπτικό υγρό και μαντήλια, καθώς και υγειονομικό και προστατευτικό υλικό. Αξιοσημείωτες είναι και οι αυθόρμητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του έργου του, όπως η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Οινοποιών Σαντορίνης και η προσπάθεια του Υπερμαραθωνοδρόμου Θέμου Σγούρα.

Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της άμυνας φορέων που φιλοξενούν τα πλέον ευπαθή άτομα, ενώ, μέχρι σήμερα, εκατοντάδες ιδιώτες και εταιρείες έχουν προσφέρει σημαντικές δωρεές, προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η Eurolife ERB, που έχει ήδη καλύψει τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας όλης της χώρας.